inleiding

In 2013 werd het Sociaal Akkoord gesloten, waarin werkgevers zich verbonden hebben aan het creëren van landelijk 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. De overheid stelde zich landelijk garant voor nog eens 25.000 banen. Ook werd afgesproken dat er 35 Regionale Werk¬be¬drij¬ven komen. Een dergelijk Werkbedrijf is een regionaal samenwerkingsverband tussen gemeenten, UWV, werkgevers en vakbonden.