Regionale impulsen die de aanpak van jeugdwerkloosheid kunnen stimuleren, zijn de extra middelen vanuit het regionale Plan van Aanpak Jeugd, ESF gelden voor Jeugd 2014-2015 en de Regionale vertaling van de Landelijke sectorplannen.

De arbeidsmarktregio's Haaglanden en Zuid-Holland Centraal trekken gezamenlijk op in deze aanpak.