Arbeidsmarktinformatie is essentieel voor het uitwerken van de ambities tot concrete maatregelen. Inzicht in cijfers, trends, knelpunten en kansen biedt onderbouwing bij de ontwikkeling van (regionaal) arbeidsmarktbeleid. Het RPA beheert en verzamelt beschikbare en relevante arbeidsmarktinformatie.