New World Jongeren jongerenprofdag

De derde Jongerenprofessionals middag, donderdag 6 oktober, vond plaats in het voormalige monumentale ‘Post-, Cheque- en Girodienstgebouw’ aan het Spaarneplein in Den Haag. Dit imposante gebouw werd, na een duurzame renovatie, in mei 2015 in gebruik genomen onder de naam New World Campus. Denkers en doeners van universiteiten, bedrijven, groene en sociale organisaties werken hier samen om nieuwe producten, diensten en businessmodellen te ontwikkelen voor een duurzame en eerlijke wereld.
Ambities te over dus. De jongerenprofessionals waren hier duidelijk op hun plek!

in de arbeidsmarktregio’s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal

Op 2 maart 2016 stond het thema sociaal ondernemerschap centraal in een bijeenkomst van de elf gemeenten en het UWV met sociaal ondernemers en een aantal deskundigen. De bijeenkomst was de eerste stap in de uitvoering van de bestuurlijke opdracht zoals die in december 2015 is vastgesteld in beide arbeidsmarktregio’s én de aftrap van dit gezamenlijk thema. Doel was het thema sociaal ondernemerschap te verkennen en verder te brengen.
Ondernemer met een sociaal hart, Bart Schadee van Van Gils Automotive BV te Nootdorp, trad op als gastheer.

 

Een mooie herfstdag in Rijswijk eind oktober 2015. Meer dan 80 vakmensen bij elkaar. Een kritisch landelijk onderzoeksrapport over jonge mensen die een WW- of bijstandsuitkering hebben. De tweede bijeenkomst in het kader van Vakmanschap Jeugd belooft spannend te worden. Het rapport ‘Buitenspel: de uitvoering voor jongeren in de WW of bijstand’ van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid staat centraal. De constatering dat gemeenten en UWV niet genoeg doen om jongeren aan een baan te helpen mag dan volgens het rapport kloppen, de experts laten deze middag zien dat ze er juist alles aan doen om jonge mensen te helpen met het vinden van werk of om ze terug naar school te laten gaan. De vakmensen zijn professionals die jongeren begeleiden naar werk of terug naar school, managers van afdelingen Werk en Inkomen en beleidsmedewerkers Jeugd.