Steeds meer bedrijven sluiten zich aan bij Werktop Zoetermeer
Bijna honderd bedrijven doen inmiddels mee aan de Zoetermeerse aanpak op de arbeidsmarkt. Binnen drie maanden is daarmee de helft van de doelstelling richting de Werktop op 31 mei al bereikt. Dat bleek donderdag 29 maart tijdens een bijeenkomst met zo’n zeventig maatschappelijk betrokken ondernemers.

In dit initiatief van gemeente en ondernemers is de gezamenlijke missie: zoveel mogelijk Zoetermeerders aan het werk krijgen. Dat gebeurt met een vernieuwende aanpak, waarin cocreatie centraal staat. Ondernemers laten mensen die aan de slag willen re-integreren op de werkvloer.  De gemeente faciliteert de bedrijven daarbij door hen onder meer het regelwerk uit handen te nemen. Deze nieuwe Zoetermeerse aanpak op de arbeidsmarkt mondt uit in de Werktop, een grote arbeidsmarktconferentie op 31 mei.  Meer informatie:  www.werktopzoetermeer.nl

flyer-werktop-150x213-oml

De Werkgroep Schuldhulpverlening Haaglanden heeft een regionale werkagenda opgesteld voor 2012. Voor de zomer gaat de werkgroep aan de slag met:

  • Ondersteuning in kennis en mogelijkheden op de juridische aspecten van de nieuwe wet (Bezwaar en Beroep).
  • Het in kaart brengen van de consequenties van de nieuwe WWB op Schuldhulpverlening, in het bijzonder de huishoudtoets. Vervolgens worden handreikingen voor klantmanagers opgesteld.
  • Gebruik maken van elkaars producten, bijvoorbeeld sociale kredietverlening of ondersteuning van huiseigenaren met schuldenproblematiek.

Klik hier voor de andere onderwerpen.

De Metropoolvorming is in volle gang. Op dit moment zijn er 24 gemeenten aangesloten en 7 pijlers benoemd.  Onder de pijler Onderwijs en Innovatie valt Onderwijs & Arbeidsmarkt. Een andere pijler is Greenport Westland-Oostland. Voor meer informatie kijkt u op www.mrdh.nl.

Divosa heeft een tijdelijke ondersteuningsstructuur ontwikkeld voor het invoeren van de Wet werken naar vermogen en de daarmee samenhangende bezuinigingsmaatregelen en decentralisaties.
In alle 30 arbeidsmarktregio’s is voor 8 uur per week een regiocoördinator benoemd om de regio te ondersteunen bij de invoering van de nieuwe wet. In Haaglanden heeft Catrien Smit, werkzaam bij het RPA Haaglanden als senior beleidsmedewerker,  deze functie.  Haar taak is het opstellen van de regio agenda, ophalen en verbinden wat er in Haaglanden speelt en zorgen dat kennis en praktijkvoorbeelden uit de rest van het land benut worden. Meer informatie: www.divosa-wwnv.nl

DSCN7468_Catrien_Smit

Catrien Smit