Een op de vijf mensen die instromen in de WWB doet dat vanuit een WW-uitkering, zo blijkt uit berekeningen van Haaglanden gemeenten en vanuit een landelijk UWV-kennismemo. Reden voor het UWV WERKbedrijf en Haaglanden gemeenten om de handen ineen te slaan en een pilot op te zetten om deze doorstroom te verminderen. Drie tot vier maanden voor beëindiging van de WW worden deze werkzoekenden uitgenodigd voor een bijeenkomst en krijgen zij informatie over wat het betekent om in de bijstand te zitten en een concreet aanbod om aan het werk te komen.
Afgelopen donderdag 14 juni vond de eerste bijeenkomst plaats in Werkcentrum Rijswijk, nu nog voor alleen WW-ers uit Delft, Midden Delfland, Rijswijk en het Westland. De focus lag op het voorkomen van instroom in de WWB en dus op Werk. Na de voorlichting kreeg iedereen een persoonlijk gesprek met consulenten van het Werkgeversservicepunt en/of het Uitzendbureau. CV’s waren vooraf uitgedraaid zodat zo snel op mogelijk op kansen kon worden ingespeeld. Deelname is niet vrijblijvend, mensen die niet kwamen opdagen krijgen te maken met gevolgen. Na vijf bijeenkomsten vindt evaluatie plaats. En bij goede resultaten uitrol naar de hele regio.

Al meer dan 180 mensen uit de bijstand zijn aan de slag dankzij de nieuwe Zoetermeerse aanpak. Dat resultaat, bereikt in vier maanden, presenteerde wethouder Edo Haan tijdens de WERKTOP op 31 mei. Zo'n 240 ondernemers, wethouders, ambtenaren en andere belangstellenden wisselden van gedachten over deze nieuwe publiekprivate samenwerking. De kracht van de aanpak zit in de samenwerking met ondernemers in Zoetermeer. Dat niet alles vastligt in regels en dat de gemeente zich verdiept in de behoeften van ondernemers, is voor hen doorslaggevend om mee te doen.
Wethouder Edo Haan: "In de Wet Werken naar Vermogen ontbrak een haakje naar de werkgevers. In Zoetermeer laten we zien dat dit haakje onmisbaar is, dat cocreatie met bedrijven de manier is om mensen mee te laten doen. Werk is de belangrijkste voorwaarde voor volwaardige participatie in de maatschappij. Werken maakt een mens gewoon gelukkig."  
Beeldmateriaal van aansprekende voorbeelden, zie werktopzoetermeer en het volledige persbericht.

Woensdag 25 april vond in het Kyocera Stadion de derde editie van de ‘Haagse Hit’ plaats. Ruim 200 werkgevers waren hierbij aanwezig om gezamenlijk met initiator het Werkgeversservicepunt Den Haag te sparren over de manieren om een succesvol bedrijf neer te zetten.

Wethouder Henk Kool gaf de aftrap van de Haagse Hit waarna topondernemer Hennie van der Most en Maxim Spek, oprichter en directeur van b-2-b telemarketingbedrijf ProSpex, de zaal wisten te boeien met hun visie op het succesvol neerzetten van een bedrijf. Kees Jansma, de perschef van de KNVB trad hierbij op als dagvoorzitter. Lees meer

Het RPA stelt jaarlijks een jaarrapportage op. De rapportage blikt terug op het afgesloten kalenderjaar, belicht de hoogtepunten en geeft een beeld van het totaal aan ontplooide activiteiten, de behaalde resultaten en het reilen en zeilen van de organisatie. De rapportage over 2011 kunt u hier als pdf bestand downloaden.