In het Jaarplan Samenwerking Uitvoering 2017 kun je zien op welke wijze we onze ambitie willen realiseren om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Dat is mede door de economische situatie een uitdaging, maar na enkele jaren van krimp neemt het aantal banen van werknemers in 2016 en 2017 toe met respectievelijk 1,3% en 0,8% tot 431.000 eind 2017. Het aantal banen in Haaglanden groeit van 2015 tot 2017 met gemiddeld 1% per jaar even sterk als landelijk. We zijn ervan overtuigd dat we hier optimaal van kunnen profiteren door regionaal goed samen te werken.

Ondertekening

Donderdag 21 april 2017 werd het Jaarplan ondertekend door Cor van der Wel, Hans Geleijnse, Marieke Stam, Theo den Hertog en Inge Vermeulen.

ondertJaarplanRegSam17

Ambities

Onze ambities omvatten een integrale, eenduidige werkgeversbenadering in arbeidsmarktregio Haaglanden, een efficiënt gebruik en ontwikkeling van elkaars kennis, kunde en middelen en het effectief bij elkaar brengen van vraag en aanbod uit de gehele regio.

De thema’s van de samenwerking

De drie strategieën, marktbenadering, gebruik van systemen en processen en personeel met de juiste kennis en toegang tot deskundigheid, zijn uitgewerkt in acht thema’s. Deze thema’s zijn externe communicatie (Cor van der Wel en Guido Bindels), sectorale benadering (Hans Geleijnse en Martijn Middelkamp), inzet van ambassadeurs (Inge Vermeulen), de toolbox (Hans Geleijnse, Bart Weber en Marina van der Maazen), de in- en externe etalage (Marieke Stam en Irma Vonk), monitoring en bijsturing (Marieke Stam en Remco Herfst), interne communicatie (Marieke Stam) en vakmanschap (Theo den Hertog).

 

 

Het organiseren van samenwerken

Professioneel samenwerken is een hot topic. Onlangs schreef de inspectie van het ministerie van SZW nog een rapport waarin zij aangaf dat de bestuurlijke samenwerking in de arbeidsmarktregio’s is verbeterd, maar dat de samenwerking op uitvoerend niveau met werkgevers en de samenwerking tussen gemeenten en UWV nog onvoldoende vorm krijgt. De kunst van samenwerken is dus van groot belang geworden voor iedereen die werkzaam is in de arbeidsmarktregio.Andre Salomonson

Het laatste college in een reeks van drie was op dinsdag 14 maart. De centrale vraag is hoe individueel en groepsgedrag georganiseerd kan worden en welke rol de medewerker heeft. Gastdocent André Salomonson bespreekt de dagelijkse praktijk en laat zien dat we alleen kunnen samenwerken als we op een andere manier gaan denken.

De bestuurlijke kant van samenwerken

Professioneel samenwerken is een hot topic. Onlangs schreef de inspectie van het ministerie van SZW nog een rapport waarin zij aangaf dat de bestuurlijke samenwerking in de arbeidsmarktregio’s is verbeterd, maar dat de samenwerking op uitvoerend niveau met werkgevers en de samenwerking tussen gemeenten en UWV nog onvoldoende vorm krijgt. De kunst van samenwerken is dus van groot belang geworden voor iedereen die werkzaam is in de arbeidsmarktregio.

Maurits Sanders

Donderdag 16 februari, het tweede college in een reeks van drie. Gastdocent Maurits Sanders vertelt over de bestuurlijke kant van samenwerken in de arbeidsmarktregio’s. Wat maakt besluitvorming anders in samenwerkingsverbanden? En hoe borg ik goede besluitvorming in samenwerkingsverbanden?

Psychologie van het samenwerken

Professioneel samenwerken is een hot topic. Onlangs schreef de inspectie van het ministerie van SZW nog een rapport waarin zij aangaf dat de bestuurlijke samenwerking in de arbeidsmarktregio’s is verbeterd, maar dat de samenwerking op uitvoerend niveau met werkgevers en de samenwerking tussen gemeenten en UWV nog onvoldoende vorm krijgt. De kunst van samenwerken is dus van groot belang geworden voor iedereen die werkzaam is in de arbeidsmarktregio. Binnen de arbeidsmarktregio Haaglanden lopen overigens al enkele mooie initiatieven die de samenwerking versterken.

Jaap SchavelingEen koude dinsdag in januari, eind van de dag. Het RPA ontvangt zo’n 40 toehoorders die meer willen weten over de psychologie van het samenwerken. Het eerste college in een reeks van drie. Professor Jaap Schaveling is de spreker.