Van aanbesteding naar invulling
De regionale bijeenkomst SROI biedt maandagmiddag 28 januari een platform om de werkprocessen van aanbesteding naar daadwerkelijke invulling van de afspraken aan te scherpen en regionaal op elkaar af te stemmen. De bijeenkomst moet resulteren in heldere afspraken. Deze zijn nodig als aanbestedingen de grenzen van één gemeente overschrijden, bv bij een provinciale aanbesteding, en als gemeenten en UWV elkaar nodig hebben om voldoende kandidaten aan te leveren. Lees meer

Wat is de 5% regeling?
De 5% regeling geldt bij gemeentelijke aanbestedingen boven een vooraf vastgesteld bedrag (bijvoorbeeld € 200.000). Het is de bedoeling dat het bedrijf dat de aanbesteding verkrijgt een deel van het werk laat uitvoeren door werkzoekenden. Via de 5% regeling doen werkzoekenden werkervaring op waardoor de stap naar de arbeidsmarkt voor hen makkelijker wordt. Tegelijkertijd stimuleert de regeling het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Er is sprake van Social return.

De context waarin het jaarplan met de agenda 2013 is opgesteld, is een bijzondere. Het samenwerkingsverband RPA omvat sinds medio 2012 twee in plaats van één arbeidsmarktregio. Beide arbeidsmarktregio’s willen het netwerkverband dat zij als (boven)Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid gedurende 11 jaar hebben opgebouwd voortzetten. Een hernieuwde vorm van samenwerken is beschreven als basis voor de uitvoering van de actieagenda.  
Hoofdpunten op de actieagenda zijn: werkgeversbenadering; gezamenlijke aanpak Participatiewet en gevolgen Kabinetsplannen; inzet op Jeugdwerkloosheid en werkloosheid van 55plussers; en samenwerking met het UWV.

Klik hier voor het volledige RPA Jaarplan 2013.

Op 10 december hebben we afscheid genomen van Maria Croonen. Vanaf het allereerste moment was Maria de trekker van dit regionale samenwerkingsverband. Na 11 jaar sluit zij deze bijzondere periode van haar loopbaan af. Zij heeft enorm genoten van de afscheidsbijeenkomst en dankt u allen heel hartelijk voor de samenwerking in de afgelopen jaren.
Remco Herfst, momenteel nog werkzaam bij gemeente Leidschendam-Voorburg, zal haar per 1 januari 2013 als directeur opvolgen.

Afbeelding_095

Mensen met een minimuminkomen in Delft en in het werkgebied van Leidschendam-Voorburg kunnen hun aanvraag Bijzondere Bijstand digitaal indienen. Op de werkpleinen in Delft en in Leidschendam-Voorburg is hiervoor een digitale balie beschikbaar: de Snelbalie in Delft en de Flitsbalie in Leidschendam-Voorburg. Beide gemeenten hebben op 17 september aan de andere regiogemeenten de applicaties gedemonstreerd en uitgewisseld hoe deze zijn ontwikkeld. Op basis van deze kennis kunnen collega gemeenten afwegen of zij ook met een van de applicaties willen gaan werken. Desgewenst zullen zij de applicatie gezamenlijk inkopen en doorontwikkelen.

Digitaal aanvragen van regelingen levert voor zowel de burger als de gemeente voordelen op. De burger vult de aanvraag stap voor stap in en krijgt direct een signaal wanneer benodigde gegevens ontbreken. De gemeente heeft alle gegevens sneller en ook meteen digitaal beschikbaar. De doorlooptijd wordt sterk verkort. Delft werkt bij de digitalisering van de Bijzondere Bijstand samen met Kluwer, Leidschendam-Voorburg met COOLProfs.

De uitwisseling rond de snel- of flitsbalie past in de regionale afspraken om samen op te trekken in de digitalisering van werkprocessen.