Donderdag 31 januari werd alweer de vierde gebruikersbijeenkomst over de Regiometer georganiseerd. Met 19 deelnemers bleek dat er nog steeds veel belangstelling voor deze site is. Tijdens de bijeenkomst maakten beleidsadviseurs, analisten en onderzoekers vanuit gemeenten en onderwijsinstellingen kennis met het instrument Regiometer. Onder toeziend oog van Ronald de Kuyper van het Tympaan instituut leerden zij hoe Zuid-Hollandse arbeidsmarkt- en onderwijscijfers overzichtelijk, gebruiksvriendelijk en interactief ontsloten kunnen worden.
Het RPA organiseerde de gebruikersbijeenkomst in samenwerking met het Tympaan Instituut voor iedereen zich bezighoudt met cijfers en trends op het terrein van arbeidsmarkt en onderwijs. Marja Gruppelaar van het RPA opende de bijeenkomst aan de hand van een korte presentatie over het RPA. Vervolgens presenteerde Jean Paul Biever van het UWV de meest recente arbeidsmarktcijfers. Na deze inleidende presentaties ging Ronald de Kuyper over tot het hoofdbestanddeel van de middag: aan de slag met de Regiometer. Hij liet de deelnemers eerst kennis maken met de mogelijkheden van de Regiometer, om hen daarna op basis van een aantal opdrachten aan het werk te zetten met het instrument.
De deelnemers ontdekten dat de Regiometer niet alleen een rijke bron van  arbeidsmarkt- en onderwijscijfers is, maar dat de Regiometer ook in staat is om trends, prognoses en toekomstscenario’s te genereren. Al met al bleek ook deze gebruikersbijeenkomst weer een succes. Als u meer wil weten over de Regiometer, kijk op www.regiometer.nl of neemt u dan contact op met RPA Haaglanden via 070-3008297.

Regiometer   Regiometer_2

Op 28 januari jl. vond een regionale bijeenkomst plaats over SROI met als thema ‘van aanbesteding naar invulling’

Na een drietal presentaties gingen de 35 deelnemers uiteen in drie groepen om de verschillende processtappen uit te werken. Hoe lopen de lijnen van samenwerking gedurende het proces van aanbesteding naar invulling SROI?

SROI   SROI2   SROI3

De bevindingen werden aan het einde van de middag plenair teruggekoppeld. Een tiental adviezen / voorstellen voor afspraken zijn het resultaat.

De belangrijkste adviezen op een rijtje

  • Stel een regionaal SROI-overleg of SROI-punt  in, zij hebben contact met de opdrachtnemer en kennen het aanbod
  • Wijs hiervoor per werkgeversservicepunt een coördinator SROI aan
  • Regel van daaruit één aanspreekpunt voor opdrachtnemers met vanuit  Rijks-, Provinciale-, en Waterschapsaanbestedingen.  
  • De gemeenten in de regio maken afspraken over gecoördineerd  inkopen, breng  SROI onder de aandacht en zorg ook voor hen voor één aanspreekpunt.
  • De provincie wil graag 1 contactpersoon in de RPA-regio voor SROI, als de andere regio’s in Zuid-Holland dat ook doen dan is het voor de Provincie eenvoudiger  werken.


Vervolg


De uitkomsten van de bijeenkomst worden allereerst in de managementgroep regionale werkgeversbenadering (bestaande uit managers WGSP en UWV) besproken begin februari. Het plan van aanpak dat daar uitkomt, gaat naar de hoofden Werk en Inkomen in de regio.

Vanaf nu worden alle Twitterberichten die een link hebben met het RPA Haaglanden getoond op de website. Als u informatie wilt delen via Twitter dan kan dat door het gebruik van de hash tag #RPAHgl. Berichten van anderen kunnen door het gebruik van deze hash tag in een retweet ook gepubliceerd worden op de website van het RPA.

Op donderdag 31 januari van 13.30 -16.30 uur organiseren het RPA Haaglanden en het Tympaan Instituut een gebruikersbijeenkomst over de regiometer (www.regiometer.nl)

De bijeenkomst is interessant voor iedereen die zich bezighoudt met cijfers en trends op het terrein van arbeidsmarkt en onderwijs. De Regiometer is een webbased database met actuele onderwijs- en arbeidsmarktgegevens. Met behulp hiervan is het ook mogelijk zelf trends, prognoses en toekomstscenario’s te genereren. De informatie in de Regiometer bestrijkt de gehele provincie Zuid-Holland. Tympaan, kennisinstituut voor sociale en culturele vraagstukken, is beheerder van deze site. De bijeenkomst staat in het teken van arbeidsmarktinformatie, kennismaken met de Regiometer én vooral zelf oefenen.

Programma

1.    Presentatie actuele arbeidsmarktcijfers door Jean-Paul Biever van het UWV WERKbedrijf;
2.    Toelichting van Ronald de Kuyper van het Tympaan Instituut over de Regiometer;
3.    Ruimte voor vragen en zelf aan de slag met de Regiometer.

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel Marja Gruppelaar 070-3008268.