Concrete afspraken bij regio-evenement Zuid-Holland Centraal

Ruim tweehonderd ondernemers, wethouders, ambtenaren en onderwijsvertegenwoordigers maakten maandag 3 maart bij de werkconferentie 'Samen werkt meer' plannen om meer werk te realiseren in de arbeidsregio Zuid-Holland Centraal. In interactieve workshops werden best practices gedeeld en verbindingen gelegd om te werken aan de gezamenlijke ambitie: meer werk in de regio.

Op initiatief van de zes gemeenten uit de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal (Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer, Wassenaar, Voorschoten, Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp) kwamen 3 maart voor het eerst op grote schaal vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, onderwijs en gemeenten uit de hele regio bij elkaar om over dit onderwerp te discussiëren.  Met de komst van onder meer de Participatiewet wordt veel gevraagd van gemeenten en bedrijven in het creëren van werkgelegenheid. Wethouder Edo Haan van Zoetermeer: "We hebben tijdens het evenement de verbinding kunnen leggen tussen veel goede initiatieven. Ik denk dat dit het begin is van een nog sterkere samenwerking in Zuid-Holland Centraal."

Concrete afspraken

Het programma bestond uit workshops over onder meer sociaal ondernemen, aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven, sociaal-economische samenwerking en praktische voorbeelden van geslaagde leerwerkarrangementen. Bij de workshops ontstonden boeiende discussies over de aanpak en veel deelnemers gaven aan in hun eigen dagelijkse praktijk aan de slag te gaan met de inzichten. Ook werden direct concrete afspraken gemaakt, bijvoorbeeld een ondernemer die aanbood een training te geven aan cliënten van het Jongeren Loopbaan Centrum. Verder inspireerden sprekers, zoals zakenvrouw van het jaar 2012 Jacqueline Zuidweg en schrijver, trainer en gedragswetenschapper Ben Tiggelaar de aanwezigen om positief te ondernemen, bijvoorbeeld door te focussen op de talenten van mensen in plaats van op wat niet kan.

'Samen werkt meer'

De conclusie van de intensieve, druk bezochte werkconferentie was duidelijk. "Ondernemers, overheid en arbeidsmarkt hebben elkaar keihard nodig, samen bereiken we meer," vatte de Voorschotense wethouder Inge Adema - Nieuwenhuizen de visie van de zes gemeenten samen. In de workshops en op reactiekaarten zijn volop ideeën aangeleverd voor een nog succesvoller samenwerking in Zuid-Holland Centraal. Gregor Rensen, wethouder Leidschendam-Voorburg: "Je moet niet praten maar doen, 'Samen werkt meer' geeft daar de aanzet voor."

Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

De gemeenten Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Wassenaar en Voorschoten vormen samen de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal. Binnen deze regio werken de zes gemeenten en het UWV nauw samen op de regionale arbeidsmarkt en wordt de samenwerking met werkgevers en onderwijs in de regio verder ontwikkeld.

Gemeentebestuurders, werkgevers en vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen presenteerden vrijdag 13 december 2013 in het Kyocera Stadion het Regionaal Sociaal Antwoord aan staatssecretaris Klijnsma.

Participatiewet
Met het Regionaal Sociaal Antwoord bereiden de arbeidsmarktregio’s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal zich voor op de invoering van de Participatiewet. De wet is bedoeld ter ondersteuning van iedereen die niet zelfstandig aan werk kan komen en moet in het hele land 100.000 banen in het bedrijfsleven en 25.000 banen bij de overheid opleveren.
Het Regionaal Sociaal Antwoord laat zien dat oplossingen heel goed op regionaal niveau gevonden kunnen worden. Voorwaarde voor succes is dat regio’s zelf invulling kunnen geven aan de afspraken. Werkgevers nemen de verantwoordelijkheid; gemeenten en onderwijsinstellingen ondersteunen.

Gelijke kansen
Staatssecretaris Jetta Klijnsma wil met de Participatiewet bereiken dat zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag gaan. Met dit wetsvoorstel bundelt ze alle regelingen van SW, Wajong en WWB naar één regeling.
Gelijke kansen dus voor iedereen die niet direct de stap naar werk kan maken. Een goede zaak, vinden ook de wethouders en werkgevers in de arbeidsmarktregio’s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal. Maar in de huidige opzet worden er toch weer etiketten geplakt op groepen binnen die ene regeling. En dat was toch juist niet bedoeling? Dit frustreert de vele mooie ontwikkelingen op regionaal niveau, betogen wethouders Henk Kool en Edo Haan en diverse werkgevers uit de regio. Ze zeggen dan ook, houd vast aan je plan voor één regeling voor alle doelgroepen.

 

Goede afspraken
Op dit moment staan in de regio Haaglanden ruim 45.000 mensen en in de regio Zuid-Holland Centraal ruim 14.000 mensen langs de kant. Gemeenten en werkgevers uit deze arbeidsmarktregio’s willen bijdragen aan het terugdringen van de werkloosheid, voor mensen die om allerlei redenen niet op eigen kracht de sprong naar betaald werk kunnen maken. Maar dan hebben gemeenten wel de ruimte nodig om goede afspraken te maken met werkgever- en werknemersorganisaties. Ondernemers, onderwijs en overheid willen met kracht samen die verantwoordelijkheid oppakken.

Oplossingen op regionaal niveau
Dit gezamenlijke gevoel van verantwoordelijkheid heeft geleid tot het zogeheten Regionaal Sociaal Antwoord dat op 13 december werd gepresenteerd aan staatssecretaris Klijnsma. Het Regionaal Sociaal Antwoord laat zien dat oplossingen heel goed op regionaal niveau gevonden kunnen worden. Niet op een traditionele manier waarbij de overheid vraagt en de ondernemer draait, maar door de rollen om te draaien. Werkgevers nemen de verantwoordelijkheid en gemeenten en het onderwijs helpen en ondersteunen. Daarbij passen geen dwingende regels en nieuwe etiketten. We laten zien dat de verantwoordelijkheid voor een goed functionerende arbeidsmarkt niet voor niks naar het regionale niveau is gedelegeerd.
Benieuwd hoe een oplossing op regionaal niveau kan uitpakken? Zie hier het waargebeurde verhaal van taxichauffeur Michel.

Groen licht van ministerie voor regionaal Plan van Aanpak Jeugd 2013-2014
Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft groen licht gegeven voor het Actieplan Jeugdwerkloosheid ‘Ruim baan voor de Jeugd’ van de regio’s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal. Deze maand hebben de wethouders Werk en Inkomen Henk Kool en Edo Haan ieder namens de regio een convenant ondertekent met de minister om jeugdwerkloosheid te bestrijden. Regio Haaglanden ontvangt € 1,3 miljoen en regio Zuid-Holland Centraal € 0,5 miljoen. Doel van het actieplan is meer jongeren aan het werk helpen en beter te matchen op plekken voor jongeren, of het nu gaat om werkplekken, leerwerkplekken, stageplekken of werkervaringsplekken. Jongeren mogen niet buiten de boot vallen is het devies. Klik op deze link voor het Plan van Aanpak ‘Ruim baan voor de Jeugd’