27 november 2014

Haaglanden / Zuid Holland Centraal presenteren als eerste arbeidsmarktregio’s loonwaardeinstrument

Symbolische ondertekening loonwaarde-instrument door bestuurders en samenwerkingspartners Haaglanden en Zuid-Holland Centraal

Het loonwaarde-instrument  van de arbeidsmarktregio’s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal is op donderdag 27 november gepresenteerd aan bestuurders en samenwerkingspartners bij het Werkgeversservicepunt in Den Haag. Dit instrument speelt een cruciale rol bij het aan het werk helpen van mensen met een arbeidshandicap.

Symbolische ondertekening
Het afsluiten van het contract voor de systematiek van loonwaardemeting werd aangegrepen voor een feestelijk moment. Bestuurders en samenwerkingspartners in de regio’s verrichtte gezamenlijk de ondertekening. Alle Wethouders uit de beide arbeidsmarktregio’s en samenwerkingspartners MKB, VNO NCW, FNV zetten hun handtekening onder de regionale inzet van het loonwaarde-instrument door gunning aan Dariuz. De gunning van het loonwaarde-instrument is een grote stap in de werkgeversdienstverlening.


Ondersteuning aan werkgevers
De Werkgeversservicepunten in de regio hebben de afgelopen maanden een breed scala aan ondersteuningsinstrumenten ontwikkeld om mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen, de zogenaamde Toolbox. Het Loonwaarde-instrument is hier een belangrijk onderdeel van. Met de loonwaardemeting, meten gemeente en de werkgever de productiviteit van iemand met een arbeidsbeperking. De gemeente compenseert de ondernemer voor de verminderde productiviteit van de medewerker. Hoe lager de loonwaarde, des te hoger de loonkostensubsidie. Referentiepunt is het wettelijk minimumloon (WML).

Sociaal akkoord
In het Sociaal Akkoord is de afspraak gemaakt om tussen 2014 en 2026 100.000 mensen in Nederland met een arbeidsbeperking – waaronder Wajongers - aan het werk te helpen. Daarnaast nog eens 25.000 mensen bij de overheid. Dit noemen we de Banenafspraak. Dat betekent concreet dat er in de regio Haaglanden tussen 2014-2016 695 banen gecreëerd moeten worden in de marktsector en 685 banen bij de overheid. In de regio Zuid-Holland Centraal gaat het om het creëren van 60 banen bij de overheid en 205 banen in de marktsector. Sociale partners en werkgevers hebben elkaar hard nodig voor het realiseren van deze doelstellingen. De arbeidsmarktregio’s Haaglanden en Zuid Holland Centraal (ZHC) hebben afgesproken dat zij hun werkgeversbenadering en – dienstverlening zoveel mogelijk afstemmen. Zo hebben zij één Toolbox met instrumenten voor werkgevers én werkzoekenden samengesteld.


De arbeidsmarktregio Haaglanden bestaat uit de gemeenten Den Haag, Delft, Midden Delfland, Rijswijk en Westland. De arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal bestaat uit de gemeenten Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Voorschoten, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg. Voor meer informatie over de Participatiewet en Garantiebanen www.wsphaaglanden-zhc.nl en tel 070 700 33 35.

Foto's symbolische ondertekening Loonwaarde-instrument.

Op de foto bij de ondertekening
van Zuid-Holland Centraal: mevr. Kooijman (VNO NCW), dhr. Eichelsheim (Dariuz), dhr.Van de Burg (FNV), wethouders Van Kuiper (Zoetermeer) Mydam (Leidschendam-Voorburg), Nieuwenhuizen (Voorschoten), Van Tatenhove (Lansingerland), Zweerts-De Jong (Wassenaar), Van Haagen (Pijnacker-Nootdorp).

Op de foto bij de ondertekening van Haaglanden: mevr. Kooijman (VNO NCW), dhr. Eichelsheim (Dariuz), dhr.Van de Burg (FNV), wethouders Baldewsingh (Den Haag), Brandligt (Delft), El Mokademm (Westland), Lugthart (Rijswijk), Goede-Van Tiel (Midden Delfland).

 

Inderdaad: WSP Got Talent. Dat bleek overduidelijk afgelopen donderdag 16 oktober bij Werkse! in Den Hoorn. De drukbezochte tweede bijeenkomst voor WSP-accountmanagers van de gemeenten en het UWV uit de arbeidsmarktregio’s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal was een succes. De bijeenkomst stond in het teken van de Participatiewet en de Unique Selling Points van de WerkgeversServicepunten.

 

WSP Got Tools

Een inspirerend welkomstwoord van Hans van der Sandt, directeur van Werkse!, een mooi ingerichte ruimte én overheerlijke havermoutkoeken. De samenwerking begon al goed. Hans benadrukte, dat regionale samenwerking cruciaal is en dat we dus niet meer letten op wie de streepjes mag zetten. Het grote voordeel hiervan is, dat dit helderheid verschaft voor de werkgever. Ook de Toolbox kan bijdragen aan een betere werkgeversdienstverlening. In de Toolbox zitten verschillende instrumenten die elke gemeente kan gebruiken om mensen aan het werk te helpen. Remco Herfst, directeur RPA Haaglanden/Zuid-Holland Centraal, gaf een toelichting. De Regionale Toolbox is gericht op plaatsing en in de Lokale Toolbox kun je de toeleidingsinstrumenten vinden. Werkse! heeft van de gemeente Delft veel vrijheid gekregen om zaken in te vullen en  vorm te geven. Zo noemt men de werkgever de klant en de kandidaat-werknemer de aanstaande werknemer. Ook Werkse! is klaar om te participeren, aldus Hans van der Sandt.

Pitch!

De oefeningen die onder leiding van dagvoorzitter Sven Polak werden uitgevoerd zorgden niet alleen voor veel hilariteit, maar ook voor aha-momenten. Het is dus echt zo: hoe je iets zegt is belangrijker dan wat je zegt. Dit geldt zeker voor het pitchen. Een pitch mag maximaal 1 minuut duren en dan zijn  je houding, het contact leggen met degene voor wie je de pitch houdt en de authenticiteit van je verhaal heel belangrijk.

Jumbo en Tempo Team (en Billy Boekenkast)

Tja, en wat de accountmanagers leerden in de workshop moesten ze direct toepassen. Er werd een competitie op touw gezet en de opdracht luidde: je treft de CEO van IKEA en je wilt hem of haar vertellen wat het WerkgeversServicepunt te bieden heeft. Vanzelfsprekend kunnen werkgevers niet ontbreken bij een bijeenkomst van dit formaat. Frans van Kreuningen, regiomanager Tempo Team en Jeroen de Bruin, eigenaar Jumbo Delft, hadden zitting in de vierkoppige jury, die verder nog bestond uit Hans van der Sandt en de acteur Daniel Staakman. De tips en tricks van Sven hadden hun vruchten afgeworpen: alle acht accountmanagers hadden een goede pitch, de Billy Boekenkast van IKEA kwam regelmatig voorbij. Maar de beste pitch was die van Paul van der Burg van het WerkgeversServicepunt Zoetermeer. Hij ging met de WSP Got Talent Award bokaal naar huis. Met heerlijke hapjes en drankjes, verzorgd door het goed geoliede cateringteam van Firma van Buiten, werd deze succesvolle middag afgesloten.

De vijf wethouders Werk en Inkomen van arbeidsmarktregio Haaglanden zijn positief over de intensieve regionale samenwerking.
De waardering hiervoor zorgde tijdens de bestuurlijke kennismaking van afgelopen woensdag 9 juli voor een inspirerende bijeenkomst. De organisatie lag in handen van de managers Werk en Inkomen van de vijf gemeenten, het UWV Werkbedrijf en het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Haaglanden/Zuid-Holland Centraal.


Arbeidsmarkt kent geen grenzen 
De Haagse wethouder Rabin Baldewsingh gaf direct inhoud aan het thema ‘Ontmoeten, samenwerken en inspireren’ door zijn energieke woorden tijdens de opening: ‘De arbeidsmarkt stopt niet bij gemeentegrenzen. Ik ben blij met de goede samenwerkingsstructuur binnen Haaglanden en zie ook graag de samenwerking met buurregio Zuid-Holland Centraal geïntensiveerd.’

Stephan Brandligt uit Delft, als enig aanblijvend wethouder, gaf een beeld van de afgelopen jaren. Haaglanden is gegroeid tot een krachtige arbeidsmarktregio. Aan bod kwamen inspirerende praktijkvoorbeelden, zoals de inzet op een eenduidige werkgeversdienstverlening.


Uitdagingen
Managers, UWV en RPA vertelden daarna over vorm en inhoud van de regionale samenwerking. Een flinke uitdaging is het Regionaal Programma Participatiewet Haaglanden. Er moeten nieuwe kansen gecreëerd worden voor mensen met en zonder arbeidshandicap. Samenwerking tussen gemeenten, UWV, werkgevers en sociale partners is hierbij leidraad.


Blik op de toekomst
Vervolgens is met elkaar een aantal accenten voor de komende jaren genoemd. Allen benadrukten nogmaals het samen optrekken in de regio en een heldere communicatie met ondernemers. Rabin Baldewsingh noemde het creëren van extra banen en het afspreken van intenties met werkgevers in navolging van het Regionaal Sociaal Antwoord.
De bijeenkomst werd afgesloten met een drankje en een hapje, uitstekend verzorgd door deelnemers van de training Horeca aan de Binckhorstlaan in Den Haag.

De nieuwe en (één) aanblijvende wethouder(s) van Haaglanden met Werk en Inkomen in hun portefeuille zijn:


Stephan Brandligt;Delft (aanblijvend)
Rabin Baldewsingh;Den Haag
Annemieke de Goede; Midden-Delfland
Björn Lugthart; Rijswijk
Mohamed el Mokaddem; Westland

Op een zomerse donderdagmiddag kwamen ruim 50 mensen uit arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal bijeen om elkaar nog even te ontmoeten voor de vakanties beginnen.

Harold van Vliet, afdelingshoofd gemeente Pijnacker-Nootdorp, gaf het startsein voor de bijeenkomst. Kort maar krachtig vertelde hij, dat in het afgelopen half jaar veel werk verzet is in deze arbeidsmarktregio en dat er veel is bereikt. En successen moeten gevierd worden! 

De inspirerende clinic ‘Ja maar’ zette vervolgens iedereen aan het ‘omdenken’. Mensen werden uitgedaagd om problemen eens vanuit een ander perspectief te bekijken. Dus van ‘Ja maar’ naar ‘Ja én!’ ’Omdenken vereist dan ook de nieuwsgierigheid van een journalist, de precisie van een chirurg en de kritische houding van de wetenschapper’ aldus ‘Ja maar’.  Er werd veel gelachen en in deze ontspannen sfeer bedachten mensen  creatieve oplossingen voor de voorgelegde problemen. Het bleek voor velen een ware ontdekking hoe positief ‘omdenken’ kan uitwerken. Ook in de dagelijkse praktijk! En opeens bleek denken heel easy te zijn…

Na afloop kon men uitgebreid bijpraten en elkaar ontmoeten onder het genot van een drankje op het zonnige terras. Locatie Restaurant Buytenhout aan de Dobbeplas in Nootdorp bleek met het mooie weer een schot in de roos.