Een bevlogen wethouder, drie P’s en wat lijm


Een zonovergoten middag, een inspirerende locatie en mensen met liefde voor hun vak – zie hier de ingrediënten voor een zeer geslaagde klantmanagersdag op donderdag 4 juni 2015 met als thema ‘Vakmanschap voor Jeugd’.

De creatieve plek, Lijm & Cultuur in Delft, zorgt voor een lichte toets. De oude lijm- en gelatinefabriek is nog geheel intact gelaten. Indrukwekkende ruimtes met grote machines, veel glaswerk en kleinere kamers waar de workshops worden gehouden laten je terug gaan in de tijd.
Mohamed el Mokaddem, wethouder namens Westland en bestuurlijk trekker Jeugdwerkloosheid voor de regio’s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, opent de middag met een inspirerende speech. De vraagstelling is helder: ‘Hoe krijgen we onze jongeren weer aan het werk?’

Hij benadrukt het vakmanschap van de klantmanagers, hun professionaliteit. De opmerking ‘Ik luister naar jullie!’ komt recht uit zijn hart. Jongeren aan het werk helpen staat bij hem op de eerste plaats en vanzelfsprekend geldt dit ook voor de klantmanagers. Regels zijn er nu eenmaal, zegt de wethouder, alleen is het heel belangrijk om ook je empathisch vermogen mee te nemen in de gesprekken met de jongeren. Persoonlijke aandacht werkt! De wethouder is duidelijk een man van woorden én daden: zijn agenda schoongeveegd en wel, liep hij een week mee op de werkvloer.

Na zo’n mooie opening kan de middag eigenlijk al niet meer stuk. Huub Nelis van YoungWorks geeft een korte, heldere masterclass ‘Hoe kun je werkloze jongeren effectief bereiken?’ Verrassend hoor, hoe zo’n puberbrein werkt. Het is wel duidelijk: dé jongere bestaat niet. Huub stelt een aantal prikkelende vragen en legt de zaal een paar stellingen voor: Bestaat intrinsieke motivatie eigenlijk wel? Is een beloning bevorderend voor het plezier hebben in je werk? Als je jongeren wilt motiveren dan moet je deze drie belangrijke pijlers voor ogen houden: competentie, verbondenheid en autonomie. Persoonlijk contact is alles, dat blijkt wel.

Om nog meer verdieping te brengen is een vijftal workshops georganiseerd: ‘Jongeren en hun motivatie om in beweging te komen’, ‘Wat en wie werkt wel?’, ‘Afhaken of afmaken?’, ‘Intervisie: Haarlemmerolie voor professionals’ en ‘Vooruit met moeilijk bemiddelbare jongeren’. 

Natuurlijk willen we weten welke verwachtingen de genodigden hadden van deze middag en ook of deze zijn uitgekomen. Hier komen de enquêteurs om de hoek kijken: vier geweldige jongens, nog studerend, al afgestudeerd, werkzoekend, vragen de bezoekers net niet het hemd van het lijf. Goede tips voor een volgende keer: meer kennisdeling, jonge werkzoekenden moeten ook worden uitgenodigd, gelegenheid om ervaringen uit te wisselen  met de collega’s uit de regio, meer praktijkgericht: scholing en banen. De enquêteurs vinden dat ook werkgevers bij een dag als deze betrokken moeten worden.

De afsluiting van deze succesvolle middag ligt in handen van Wim Zwanenburg, hoofd Werk en Inkomen Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten en ambtelijk trekker Jeugdwerkloosheid voor regio’s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal. Ook hij benadrukt  vakmanschap en het grote belang van de drie P’s: Persoonlijk, Persoonlijk, Persoonlijk. Alleen dan kun je contact leggen met de jongere. Wim spreekt de ambitie uit om in januari 2016 een tweede klantmanagersdag te organiseren.

Nog een drankje in de zon aan het water van de Schie, voeten in het gras. Wat een prachtige dag. En wat een bevlogen vakmensen. Op naar de volgende bijeenkomst!

Marktbewerkingsplan Haaglanden

Arbeidsmarktregio Haaglanden heeft voor 2015 de ontwikkeling van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden in kaart gebracht in een marktbewerkingsplan. Het plan laat zien waar de kansen liggen voor werkzoekenden die een beroep doen op de dienstverlening van gemeenten en UWV. Daarnaast gaat het plan in op de manier waarop de verschillende partijen in het Werkbedrijf de Banenafspraak in de regio Haaglanden willen gaan realiseren. Het marktbewerkingsplan bestaat uit vier delen:

1. Arbeidsmarktanalyse
2. Regionaal Werkbedrijf en Banenafspraak
3. Werkgeversdienstverlening
4. Feiten cijfers die gebruikt zijn voor het schrijven van de eerste drie delen

Op 5 maart jl. is het Werkbedrijf van de arbeidsmarktregio Haaglanden van start gegaan met een oprichtingsvergadering. Bij deze bijeenkomst werd een symbolische ondertekening verricht door de bestuurders in het Regionaal Werkbedrijf.

MBP2015 Haaglanden - inleiding
MBP2015 Haaglanden - deel A
MBP2015 Haaglanden - deel B
MBP2015 Haaglanden - deel C
MBP2015 Haaglanden - deel D
MBP2015 Haaglanden - Regio in Beeld

 

 

Job Cohen, Hans de Boer en Ton Heerts in gesprek over de toekomst van werkzoekenden met een arbeidsbeperking.

Op 4 december 2014 vond de regionale Werktop Haaglanden plaats bij Floraholland in Naaldwijk. Ruim 350 ondernemers lieten zich informeren over de Participatiewet en hoe ze kunnen ondernemen met hun hart. De Werktop is een initiatief van het Werkgeversservicepunt Haaglanden in samenwerking met VNO-NCW West en MKB Zuid-Holland. De middag werd geopend door de wethouder van de Gemeente Westland, Mohamed el Mokaddem. Vervolgens discussieerden Ton Heerts, Job Cohen en Hans de Boer over de aankomende veranderingen op de arbeidsmarkt, met de invoer van de Participatiewet op 01 januari 2015. Tevens gaf wethouder van Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten, Rabin Baldewsingh een toelichting, namens de samenwerkende partijen, op de nieuwe manier van werken van werkgevers, gemeenten en werknemers. De ambitie is om samen met werkgevers in de toekomst nog meer werkzoekenden, ook met een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt, aan het werk te helpen. Voor meer informatie: http://www.wsphaaglanden-zhc.nl/ Inge Vermeulen, Directeur Gemeente Westland woonde de Werktop Haaglanden bij. “Ondernemen met je hart dat gaat om mensen kansen geven. Alle mensen hebben een beperking, we vullen elkaar aan”.

Over Werkgeversservicepunt Haaglanden Het Werkgeversservicepunt Haaglanden is een samenwerking van: Werkgeversservicepunt Den Haag, Werkgeversservicepunt Delft, Werkgeversservicepunt Rijswijk, MVO-Westland en UWV. De Werkgeversservicepunten helpen werkgevers graag bij het vinden van geschikt personeel. Dit kan vanwege het enorme aanbod op de arbeidsmarkt tenslotte een hele klus zijn. Tevens kunnen werkgevers bij het Werkgeversservicepunt terecht voor diverse andere personeelsvraagstukken. Voor meer informatie zie http://www.wsphaaglanden-zhc.nl/

Op de foto v.l.n.r Renzo Deurlo, Bjorn Lugthart, Stephan Brandligt, Dimitri Markidis, Rabin Baldewsingh, Ton Heerts, Desiree Curfs, Hans de Boer, Mohamed el Mokaddem, Job Cohen, Theo de Bakker, Jan-Jaap de Haan