Symposium Werknemersonderzoek 'Stilzitten is niets voor mij'

Op 28 september 2018 vond er in Den Hoorn bij Werkse! een symposium plaats ter afronding van het onderzoek naar de ervaringen van mensen met een arbeidsbeperking met werk.2 Leni Beukema tbv website
Tijdens dit symposium werden de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd en zijn de aanwezigen aan de slag gegaan om de aanbevelingen uit het onderzoek om te zetten in een praktische agenda.
In drie verschillende workshops zijn sociale partners, uitvoerders en beleidsmakers aan de slag gegaan om er voor te zorgen dat de aanbevelingen in de arbeidsmarktregio Haaglanden ook echt tot een verbetering leiden in de praktijk van de Banenafspraak.

voorbl verslagDit verslag is een terugblik op het symposium maar niet de afsluiting van het onderwerp. De resultaten van de workshops staan ook beschreven in dit verslag en zijn veel eerder juist het begin van een nieuwe fase: nu moeten de goede voornemens omgezet worden in daden.
Het verslag vormt dan ook een eenheid met de twee publicaties die het licht zagen tijdens het symposium: het eindrapport van het onderzoek en de verhalen van de mensen die tijdens het onderzoek gevolgd zijn.