Anti-baas bij netwerkevent RPA Haaglanden en Zuid-Holland Centraal

Donderdag 1 februari organiseerde RPA Haaglanden/Zuid-Holland Centraal een netwerkevent voor de managers en de directeuren van de gelijknamige arbeidsmarktregio’s. Vanuit praktisch oogpunt werd dit event gecombineerd met de opening van WSP Rijswijk én met de ondertekening van het Rijswijks Lokaal Sociaal Akkoord.

Minimal management

paulverburgt

Paul Verburgt, anti-baas volgens zijn Twitteraccount, hield een gloedvol betoog over het zelfsturend vermogen van de werkende mens. In het kort: er zijn te veel managers en te veel regels die gericht zijn op beheersing en gelijkschakeling. Paul gelooft in minimal management want, zegt hij, hoe sterker de regulering, hoe sterker de ‘illegaliteit’. Mensen willen werken, daar is hij van overtuigd, én mensen moeten een gevoel van vrijheid ervaren in hun werk. Dan pas krijg je blije medewerkers.

Een vrij hoofd

Hoe hij dat deed toen hij zelf baas was? Hij vormde teams zónder manager, die als collectief drie doelstellingen moesten behalen. De teams werden collectief beoordeeld, er waren geen individuele beoordelingen meer.
Door zo te werk te gaan voelden medewerkers zich vrij in hun hoofd en dus in hun handelen. Natuurlijk bleven de resultaten belangrijk. ‘Als medewerkers vrijheid hebben, wordt er in feite tegen hun gezegd: Ik beschouw jou als volwassene’, aldus Paul.

Netwerken

Tijdens de feestelijke opening van WSP Rijswijk was er volop gelegenheid om te netwerken en om een taartje te eten.

wsprijswijkgebak