Jongeren Professionals middag

New World Jongeren jongerenprofdag

De derde Jongerenprofessionals middag, donderdag 6 oktober, vond plaats in het voormalige monumentale ‘Post-, Cheque- en Girodienstgebouw’ aan het Spaarneplein in Den Haag. Dit imposante gebouw werd, na een duurzame renovatie, in mei 2015 in gebruik genomen onder de naam New World Campus. Denkers en doeners van universiteiten, bedrijven, groene en sociale organisaties werken hier samen om nieuwe producten, diensten en businessmodellen te ontwikkelen voor een duurzame en eerlijke wereld.
Ambities te over dus. De jongerenprofessionals waren hier duidelijk op hun plek!

Waarderingscertificaat
Het Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid vormde het kader voor deze dag, de organisatie was in handen van RPA Haaglanden/Zuid-Holland Centraal. We telden ruim 75 bezoekers, alle 11 gemeenten uit beide arbeidsmarktregio’s waren vertegenwoordigd. Omdat een Jongerenprofessionals middag niet compleet is zonder jongeren, had de Johan de Witt school drie leerlingen uitgeleend om de catering te ondersteunen.  Deze drie dames deden het erg goed: ze haalden kopjes en bordjes van de tafels, schonken koffie en thee en ze wezen de weg. Voor hun inspanningen worden ze beloond met een certificaat van de school.
Ook de jongerenprofessionals konden een beloning ontvangen in de vorm van een welgemeend compliment. Het Waarderingsloket van Jos en Josefien, waar de complimentencertificaten werden uitgedeeld, werd druk bezocht. Echte complimenten wil je wel delen natuurlijk, dus werden de certificaten van de collega’s flink bestudeerd, wat veel mensen de kreet ontlokte: ‘nou ja, het klopt precies, zo ben jij écht’!
Patrick Blom van WSP Leidschendam-Voorburg heette de deelnemers én de meisjes van het Johan de Witt van harte welkom, hij wenste iedereen een inspirerende middag. de meisjes

IZI does it
IZI Solutions, een bedrijf dat het verschil probeert te maken op het gebied van onderwijs, arbeidsmarkt en samenleving voor jongeren in de leeftijd van 15-35 jaar, presenteerde de middag. IZI wil het label dat veel jongeren aankleeft, veranderen: ‘Jongeren zíjn niet het probleem, jongeren hébben een probleem’. Het versterken van vakmanschap en  interactieve case besprekingen vormden de kern van hun verhaal. Ook IZI had jonge mensen meegenomen, een paar van hen vormden de jongerenjury.

Randen opzoeken
De Delftse wethouder Stephan Brandligt hield een korte speech. Hij sprak namens zijn collega-wethouders. ‘We maken goedbedoeld beleid, alleen is de praktijk anders’, meende hij. Hij vroeg de professionals om problemen en obstakels te melden zodat er van geleerd kan worden. ‘De ran-den mogen worden opgezocht en er mag soms overheen gegaan worden, misschien hoeft er niet altijd aan elke regel te worden voldaan’. Ook de wethouder ontving overigens een waarderingscer-tificaat van Jos en Josefien. waarderingsloketMark
Na de pauze gingen de klantmanagers in groepen uiteen om casus Mark te bespreken. Hun oplos-singen zouden gewaardeerd worden door een kritische jongerenjury. Mark had veel problemen, geen werk, hij ging niet meer naar school, zijn vader was overleden en hij moest voor zijn jongere zusjes zorgen zodat zijn moeder naar haar werk kon. Hoe kun je deze jongen helpen, dat was de vraag. Eén oplossing was opvallend: er waren klantmanagers die de vrienden van Mark zouden benaderen. Dat ging de jongerenjury te ver. Je kunt je niet zomaar met iemands privéleven be-moeien. Wat wél positief beoordeeld werd, was dat alle klantmanagers de jongere centraal stellen en streven naar een duurzame oplossing voor hun problemen.

Hoe verder?
Het ontmoeten en delen van kennis en ervaring met collega’s uit andere gemeenten werd erg ge-waardeerd. 'Wat jammer dat mijn collega's hier niet bij zijn, dit is zo goed, zij hebben wat gemist', verzuchtte een medewerker aan het einde van de dag. Een mooier compliment kan de organisatie zich niet wensen. IZI Solutions heeft ook de smaak te pakken: zij gaan een teamoverleg van WSP Den Haag bezoeken en ze stappen in bij Jongeren in de Lift!