Young@Work werkt!

Een mooie herfstdag in Rijswijk eind oktober 2015. Meer dan 80 vakmensen bij elkaar. Een kritisch landelijk onderzoeksrapport over jonge mensen die een WW- of bijstandsuitkering hebben. De tweede bijeenkomst in het kader van Vakmanschap Jeugd belooft spannend te worden. Het rapport ‘Buitenspel: de uitvoering voor jongeren in de WW of bijstand’ van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid staat centraal. De constatering dat gemeenten en UWV niet genoeg doen om jongeren aan een baan te helpen mag dan volgens het rapport kloppen, de experts laten deze middag zien dat ze er juist alles aan doen om jonge mensen te helpen met het vinden van werk of om ze terug naar school te laten gaan. De vakmensen zijn professionals die jongeren begeleiden naar werk of terug naar school, managers van afdelingen Werk en Inkomen en beleidsmedewerkers Jeugd.

Bellen met de wethouder
‘Supergaaf dat alle expertise bij elkaar zit’, zegt wethouder Björn Lugthart, wethouder Sociale Zaken van gemeente Rijswijk. Hij introduceert het Young@Work team dat in beide regio’s, Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, aan de slag gaat. ’Er zijn 8000 jongeren op zoek naar een baan. Waar kan het Young@Work team mee helpen?’, wil hij weten. Young@Work is een vliegende brigade die van alle markten thuis is:  matchmaking op vacatures, ondersteuning van klantmanagers, het organiseren van events, ook zal Young@Work aanwezig zijn bij events op locatie – bij een gemeente, bij UWV, bij bedrijven. Op de vraag uit de zaal wat het team na een jaar bereikt wil hebben, geeft Young@Work een helder antwoord: het team is geslaagd als over een jaar blijkt dat het team verbinding heeft weten te leggen en dat er op elkaars projecten geplaatst wordt. Wethouder Lugthart wil graag zijn steentje bijdragen: Young@Work mag hem mailen en bellen.

Sollicitatieplicht, wat is dat?
Het landelijk onderzoeksrapport wordt toegelicht door Margaret Chotkowski van de Inspectie SZW, en dan met name de enquête die gehouden is onder jongeren met een WWB-uitkering. Verbazing uit de zaal als blijkt dat 60% van deze jongeren geen weet heeft van de sollicitatieplicht. Ook het feit dat een jongere vaak niet op de hoogte is van zijn eigen plan van aanpak wekt verbazing. Iets wat eigenlijk iedereen wel weet, maar wat blijkbaar nog niet voldoende wordt gedaan: persoonlijke aandacht is van groot belang en blijkt goed te werken. Ook directe en actieve bemiddeling kan succesvol zijn. Helaas is er te weinig aandacht voor jongeren buiten beeld.

Buiten de lijntjes kleuren
Natuurlijk moeten de vakmensen ook zelf aan de slag. Scharen, lijm en papier liggen klaar. Het knippen en plakken heeft, naast mooie plaatjes, ook iets constructiefs opgeleverd: beter inzicht in de problematiek, focus op concrete verbeteringen, het leveren van maatwerk, hoe belangrijk het is om de taal van de jongere te spreken. De jongere wijzen op de eigen verantwoordelijkheid is essentieel. En in plaats van het benadrukken van het moeten solliciteren, de jongere laten zien welk resultaat het solliciteren kan opleveren. Appen met jongeren blijkt ook goed te werken. Een goede tip is om jongeren in een groep met elkaar te laten praten, zo kunnen ze leren om elkaar te helpen. Ook moet er een betere onderlinge afstemming zijn tussen UWV en gemeenten.

Geen jaknikkers voor Mohamed
Wethouder Mohamed el Mokaddem, wethouder Sociale Zaken van gemeente Westland en bestuurlijk trekker Jeugdwerkloosheid voor de regio’s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, houdt niet van jaknikkers, wel van vakmensen die zich uitspreken. Dat wordt duidelijk uit zijn inspirerend slotwoord. ‘Júllie moeten het doen, ik waardeer jullie vakmanschap. Ik heb niks aan jaknikkers.’ Beleidsmedewerkers hebben de expertise en daar moet een wethouder gebruik van maken, vindt hij. De focus moet niet alleen op werk liggen, ook onderwijs is belangrijk. De jongere staat centraal, verplaats je in hem of haar, investeer en innoveer. Hij vraagt zich af of de wetgeving wel productief is. Als voorbeeld noemt hij het koppelen van bestanden - dit kan nog niet in verband met privacy. Wat wethouder El Mokaddem betreft moet dit hoog op de agenda: ‘Zoek de grenzen van de wet.’ 

Het is duidelijk: er is niet alleen een Young@Work team, maar ook een Wethouders@Work team. En een enorm team van bevlogen vakmensen met het hart op de juiste plaats die allemaal graag hun jongeren willen helpen. Aan een baan. Aan scholing, een plek in de maatschappij. Zodat geen enkele jongere buitenspel staat!

In het rijtje van bevlogen teams mogen de vijf experts van de Inspectie SZW niet ontbreken. Het succes van deze middag is mede te danken aan hun deskundige en inspirerende inbreng.