Marktbewerkingsplan Haaglanden

Marktbewerkingsplan Haaglanden

Arbeidsmarktregio Haaglanden heeft voor 2015 de ontwikkeling van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden in kaart gebracht in een marktbewerkingsplan. Het plan laat zien waar de kansen liggen voor werkzoekenden die een beroep doen op de dienstverlening van gemeenten en UWV. Daarnaast gaat het plan in op de manier waarop de verschillende partijen in het Werkbedrijf de Banenafspraak in de regio Haaglanden willen gaan realiseren. Het marktbewerkingsplan bestaat uit vier delen:

1. Arbeidsmarktanalyse
2. Regionaal Werkbedrijf en Banenafspraak
3. Werkgeversdienstverlening
4. Feiten cijfers die gebruikt zijn voor het schrijven van de eerste drie delen

Op 5 maart jl. is het Werkbedrijf van de arbeidsmarktregio Haaglanden van start gegaan met een oprichtingsvergadering. Bij deze bijeenkomst werd een symbolische ondertekening verricht door de bestuurders in het Regionaal Werkbedrijf.

MBP2015 Haaglanden - inleiding
MBP2015 Haaglanden - deel A
MBP2015 Haaglanden - deel B
MBP2015 Haaglanden - deel C
MBP2015 Haaglanden - deel D
MBP2015 Haaglanden - Regio in Beeld