Loonwaarde instrument

 

 

 

 

 

 

 

 

27 november 2014

Haaglanden / Zuid Holland Centraal presenteren als eerste arbeidsmarktregio’s loonwaardeinstrument

Symbolische ondertekening loonwaarde-instrument door bestuurders en samenwerkingspartners Haaglanden en Zuid-Holland Centraal

Het loonwaarde-instrument  van de arbeidsmarktregio’s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal is op donderdag 27 november gepresenteerd aan bestuurders en samenwerkingspartners bij het Werkgeversservicepunt in Den Haag. Dit instrument speelt een cruciale rol bij het aan het werk helpen van mensen met een arbeidshandicap.

Symbolische ondertekening
Het afsluiten van het contract voor de systematiek van loonwaardemeting werd aangegrepen voor een feestelijk moment. Bestuurders en samenwerkingspartners in de regio’s verrichtte gezamenlijk de ondertekening. Alle Wethouders uit de beide arbeidsmarktregio’s en samenwerkingspartners MKB, VNO NCW, FNV zetten hun handtekening onder de regionale inzet van het loonwaarde-instrument door gunning aan Dariuz. De gunning van het loonwaarde-instrument is een grote stap in de werkgeversdienstverlening.


Ondersteuning aan werkgevers
De Werkgeversservicepunten in de regio hebben de afgelopen maanden een breed scala aan ondersteuningsinstrumenten ontwikkeld om mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen, de zogenaamde Toolbox. Het Loonwaarde-instrument is hier een belangrijk onderdeel van. Met de loonwaardemeting, meten gemeente en de werkgever de productiviteit van iemand met een arbeidsbeperking. De gemeente compenseert de ondernemer voor de verminderde productiviteit van de medewerker. Hoe lager de loonwaarde, des te hoger de loonkostensubsidie. Referentiepunt is het wettelijk minimumloon (WML).

Sociaal akkoord
In het Sociaal Akkoord is de afspraak gemaakt om tussen 2014 en 2026 100.000 mensen in Nederland met een arbeidsbeperking – waaronder Wajongers - aan het werk te helpen. Daarnaast nog eens 25.000 mensen bij de overheid. Dit noemen we de Banenafspraak. Dat betekent concreet dat er in de regio Haaglanden tussen 2014-2016 695 banen gecreëerd moeten worden in de marktsector en 685 banen bij de overheid. In de regio Zuid-Holland Centraal gaat het om het creëren van 60 banen bij de overheid en 205 banen in de marktsector. Sociale partners en werkgevers hebben elkaar hard nodig voor het realiseren van deze doelstellingen. De arbeidsmarktregio’s Haaglanden en Zuid Holland Centraal (ZHC) hebben afgesproken dat zij hun werkgeversbenadering en – dienstverlening zoveel mogelijk afstemmen. Zo hebben zij één Toolbox met instrumenten voor werkgevers én werkzoekenden samengesteld.


De arbeidsmarktregio Haaglanden bestaat uit de gemeenten Den Haag, Delft, Midden Delfland, Rijswijk en Westland. De arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal bestaat uit de gemeenten Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Voorschoten, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg. Voor meer informatie over de Participatiewet en Garantiebanen www.wsphaaglanden-zhc.nl en tel 070 700 33 35.

Foto's symbolische ondertekening Loonwaarde-instrument.

Op de foto bij de ondertekening
van Zuid-Holland Centraal: mevr. Kooijman (VNO NCW), dhr. Eichelsheim (Dariuz), dhr.Van de Burg (FNV), wethouders Van Kuiper (Zoetermeer) Mydam (Leidschendam-Voorburg), Nieuwenhuizen (Voorschoten), Van Tatenhove (Lansingerland), Zweerts-De Jong (Wassenaar), Van Haagen (Pijnacker-Nootdorp).

Op de foto bij de ondertekening van Haaglanden: mevr. Kooijman (VNO NCW), dhr. Eichelsheim (Dariuz), dhr.Van de Burg (FNV), wethouders Baldewsingh (Den Haag), Brandligt (Delft), El Mokademm (Westland), Lugthart (Rijswijk), Goede-Van Tiel (Midden Delfland).