Nieuw bestuur Haaglanden positief over samenwerking

De vijf wethouders Werk en Inkomen van arbeidsmarktregio Haaglanden zijn positief over de intensieve regionale samenwerking.
De waardering hiervoor zorgde tijdens de bestuurlijke kennismaking van afgelopen woensdag 9 juli voor een inspirerende bijeenkomst. De organisatie lag in handen van de managers Werk en Inkomen van de vijf gemeenten, het UWV Werkbedrijf en het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Haaglanden/Zuid-Holland Centraal.


Arbeidsmarkt kent geen grenzen 
De Haagse wethouder Rabin Baldewsingh gaf direct inhoud aan het thema ‘Ontmoeten, samenwerken en inspireren’ door zijn energieke woorden tijdens de opening: ‘De arbeidsmarkt stopt niet bij gemeentegrenzen. Ik ben blij met de goede samenwerkingsstructuur binnen Haaglanden en zie ook graag de samenwerking met buurregio Zuid-Holland Centraal geïntensiveerd.’

Stephan Brandligt uit Delft, als enig aanblijvend wethouder, gaf een beeld van de afgelopen jaren. Haaglanden is gegroeid tot een krachtige arbeidsmarktregio. Aan bod kwamen inspirerende praktijkvoorbeelden, zoals de inzet op een eenduidige werkgeversdienstverlening.


Uitdagingen
Managers, UWV en RPA vertelden daarna over vorm en inhoud van de regionale samenwerking. Een flinke uitdaging is het Regionaal Programma Participatiewet Haaglanden. Er moeten nieuwe kansen gecreëerd worden voor mensen met en zonder arbeidshandicap. Samenwerking tussen gemeenten, UWV, werkgevers en sociale partners is hierbij leidraad.


Blik op de toekomst
Vervolgens is met elkaar een aantal accenten voor de komende jaren genoemd. Allen benadrukten nogmaals het samen optrekken in de regio en een heldere communicatie met ondernemers. Rabin Baldewsingh noemde het creëren van extra banen en het afspreken van intenties met werkgevers in navolging van het Regionaal Sociaal Antwoord.
De bijeenkomst werd afgesloten met een drankje en een hapje, uitstekend verzorgd door deelnemers van de training Horeca aan de Binckhorstlaan in Den Haag.

De nieuwe en (één) aanblijvende wethouder(s) van Haaglanden met Werk en Inkomen in hun portefeuille zijn:


Stephan Brandligt;Delft (aanblijvend)
Rabin Baldewsingh;Den Haag
Annemieke de Goede; Midden-Delfland
Björn Lugthart; Rijswijk
Mohamed el Mokaddem; Westland