Nieuw bestuur positief over samenwerking Zuid-Holland Centraal

Nieuwe en aanblijvende wethouders Werk en Inkomen van arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal reageren positief op de samenwerking in Zuid-Holland Centraal. Dat is één van de reacties van de wethouders afgelopen vrijdag 6 juni, op een bijeenkomst aangeboden door de afdelingshoofden van de zes gemeenten, het UWV WERKbedrijf en het RPA Haaglanden/ Zuid-Holland Centraal. De bijeenkomst was een geslaagde aftrap van een intensieve samenwerking van gemeenten en UWV in de komende periode, met het RPA als facilitator en verbinder. De bijeenkomst vond plaats in lunchcafé De Zoetelaar in Zoetermeer, gerund door mensen met een verstandelijke beperking. 


Ontmoeting en inspiratie
Centraal thema van deze bijeenkomst was ontmoeting en inspiratie. Door elkaar en de regio beter te leren kennen ontstaan ideeën en mogelijkheden voor een goede samenwerking in de komende collegeperiode.


Afdelingshoofden, UWV en RPA hebben allen deze ochtend iets verteld over vorm en inhoud van de regionale samenwerking. Zuid-Holland Centraal is hard op weg zich te ontwikkelen tot een krachtige arbeidsmarktregio. Aan bod kwamen inspirerende praktijkvoorbeelden, hoogtepunten en successen van de afgelopen jaren, de focus op tien regionale actiepunten en de populatie werkzoekenden in relatie tot de situatie op de arbeidsmarkt in Zuid-Holland Centraal.

Uitdagingen
Uitdagingen voor de komende periode zijn de nieuwe Participatiewet en de formatie van een regionaal Werkbedrijf, beiden moeten operationeel zijn per 1 januari 2015. Regionaal moeten er nieuwe kansen komen voor mensen met en zonder arbeidshandicap. Samenwerking tussen gemeenten, UWV, werkgevers en sociale partners is hierbij het motto.


Denk regionaal en gebruik elkaars kracht
Vervolgens is er met elkaar gediscussieerd over de wijze waarop de samenwerking verder gebracht kan worden. Taco Kuiper, wethouder te Zoetermeer, benadrukte het belang van het gezamenlijk formuleren van strategische doelen. Ook pleitte hij samen met collega-wethouders Ankie van Tatenhoven (Lansingerland) en Inge Zweerts (Wassenaar) voor een betere aansluiting van onderwijs op de vraag van de arbeidsmarkt, hierbij hoort ook het terugdringen van het tekort aan stagebanen, aldus Inge Zweerts. Allen willen graag samenwerken met bedrijven om de economie te versterken, dit zorgt immers voor werkgelegenheid. Peter van Haagen (Pijnacker-Nootdorp) benadrukte hierbij het regionale denken: ‘gebruik elkaars kracht, we moeten met elkaar kijken hoe de regio sterker wordt’.


Waardering
Aan het eind van het ochtendprogramma spraken de wethouders hun waardering uit voor de manier waarop gemeenten en UWV in Zuid-Holland Centraal met elkaar samenwerken, en zich inzetten op verbinding met werkgevers en sociale partners.

De nieuwe en (één) aanblijvende wethouder(s) van Zuid Holland Centraal met Werk en Inkomen in hun portefeuille zijn:


Ankie van Tatenhove; Lansingerland
Heleen Mijdam; Leidschendam-Voorburg
Peter van Haagen; Pijnacker-Nootdorp
Inge Nieuwenhuizen; Voorschoten (aanblijvend)
Inge Zweerts-de Jong; Wassenaar
Taco Kuiper; Zoetermeer