Laveren tussen regels en praktijk

Succesvolle tweede netwerkbijeenkomst consulenten en beleid Werk en Inkomen ZHC

 

Ruim zeventig deelnemers waren op 10 april aanwezig bij de tweede klantmanagersbijeenkomst ‘Laveren tussen regels en praktijk’ in raadhuis De Paauw in Wassenaar. Genodigden waren consulenten, klantmanagers en beleidsmedewerkers Werk en Inkomen van de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal. Daarnaast waren ook de hoofden en Wethouders Werk en Inkomen goed vertegenwoordigd. Doel van de bijeenkomst was te kijken waar men tegenaan loopt in de praktijk; waar neem je de ruimte te midden van alle regelgeving.

Dagvoorzitter Rita Witmond, RPA, opende de bijeenkomst, waarna wethouder Fatma Koşer Kaya iedereen welkom heette en daarbij het belang van Vakmanschap benadrukte. Wim Zwanenburg, hoofd Werk en Inkomen van de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten gaf vervolgens aan waarom dit soort bijeenkomsten van belang zijn, namelijk kennis uitwisselen, elkaar beter leren kennen en verdieping. Dit is de tweede van een reeks bijeenkomsten rondom vakmanschap. Wim geeft dan het woord aan Albert Jan Kruiter.

College van Albert Jan Kruiter

Albert Jan van het Instituut voor Publieke Waarden zet zich al ruim 15 jaar in voor de publieke zaak. Als docent en onderzoeker spant hij zich in voor gemeenten, provincies, ministeries en uitvoeringsorganisaties. Vandaag legt hij de nadruk op de decentralisaties en de overgang van verzorgingsstaat naar participatiestaat. Als het gaat om maatwerk zijn er drie waarden van belang. Waar voorheen wetgeving en het naleven van protocollen de belangrijkste zaken waren, zijn er nu twee waarden bijgekomen, namelijk: eigen kracht en efficiency (het moet goedkoper). Uitdaging is om bij het leveren van maatwerk een balans te vinden tussen deze drie waarden. Albert Jan benadrukt daarbij dat gelijke gevallen gelijk behandelen ook betekent dat je ongelijke gevallen moet behandelen naarmate ze verschillen. Stof tot nadenken!

 

Aan de slag

Aan de hand van casussen gaan de deelnemers in groepen aan de slag. De opdracht is niet om de casus op te lossen, maar om de situatie zoals beschreven in de casus te analyseren; waar loop je tegenaan? Waar pak je de ruimte? Een veelgehoorde reactie is dat je altijd breder moet kijken dan Werk en Inkomen; wat speelt er nog meer – schulden, school, ziekte, woonruimte, etc. Bundelen van disciplines zodat een totaalbeeld verkregen wordt is van belang voor goed maatwerk, evenals het betrekken van de personen waar het om gaat (hoe zien zij het zelf).

  

Terugkoppeling

Na een korte terugkoppeling van Albert Jan, vatten Wim Zwanenburg en Cyril Tholen (Teammanager BMI Zoetermeer) nog even kort samen wat we vanmiddag hebben kunnen leren. Voor de zomer (10 juli) zal er een derde bijeenkomst in het kader van Vakmanschap worden georganiseerd. Er zijn vanmiddag genoeg zaken aan de orde gekomen die nog verder kunnen worden uitgediept. Na afloop bleven veel aanwezigen nog napraten en netwerken bij de borrel. DSW zorgde voor een leuk paaspresentje bij vertrek.