Regionaal Sociaal Antwoord

Gemeentebestuurders, werkgevers en vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen presenteerden vrijdag 13 december 2013 in het Kyocera Stadion het Regionaal Sociaal Antwoord aan staatssecretaris Klijnsma.

Participatiewet
Met het Regionaal Sociaal Antwoord bereiden de arbeidsmarktregio’s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal zich voor op de invoering van de Participatiewet. De wet is bedoeld ter ondersteuning van iedereen die niet zelfstandig aan werk kan komen en moet in het hele land 100.000 banen in het bedrijfsleven en 25.000 banen bij de overheid opleveren.
Het Regionaal Sociaal Antwoord laat zien dat oplossingen heel goed op regionaal niveau gevonden kunnen worden. Voorwaarde voor succes is dat regio’s zelf invulling kunnen geven aan de afspraken. Werkgevers nemen de verantwoordelijkheid; gemeenten en onderwijsinstellingen ondersteunen.

Gelijke kansen
Staatssecretaris Jetta Klijnsma wil met de Participatiewet bereiken dat zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag gaan. Met dit wetsvoorstel bundelt ze alle regelingen van SW, Wajong en WWB naar één regeling.
Gelijke kansen dus voor iedereen die niet direct de stap naar werk kan maken. Een goede zaak, vinden ook de wethouders en werkgevers in de arbeidsmarktregio’s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal. Maar in de huidige opzet worden er toch weer etiketten geplakt op groepen binnen die ene regeling. En dat was toch juist niet bedoeling? Dit frustreert de vele mooie ontwikkelingen op regionaal niveau, betogen wethouders Henk Kool en Edo Haan en diverse werkgevers uit de regio. Ze zeggen dan ook, houd vast aan je plan voor één regeling voor alle doelgroepen.

 

Goede afspraken
Op dit moment staan in de regio Haaglanden ruim 45.000 mensen en in de regio Zuid-Holland Centraal ruim 14.000 mensen langs de kant. Gemeenten en werkgevers uit deze arbeidsmarktregio’s willen bijdragen aan het terugdringen van de werkloosheid, voor mensen die om allerlei redenen niet op eigen kracht de sprong naar betaald werk kunnen maken. Maar dan hebben gemeenten wel de ruimte nodig om goede afspraken te maken met werkgever- en werknemersorganisaties. Ondernemers, onderwijs en overheid willen met kracht samen die verantwoordelijkheid oppakken.

Oplossingen op regionaal niveau
Dit gezamenlijke gevoel van verantwoordelijkheid heeft geleid tot het zogeheten Regionaal Sociaal Antwoord dat op 13 december werd gepresenteerd aan staatssecretaris Klijnsma. Het Regionaal Sociaal Antwoord laat zien dat oplossingen heel goed op regionaal niveau gevonden kunnen worden. Niet op een traditionele manier waarbij de overheid vraagt en de ondernemer draait, maar door de rollen om te draaien. Werkgevers nemen de verantwoordelijkheid en gemeenten en het onderwijs helpen en ondersteunen. Daarbij passen geen dwingende regels en nieuwe etiketten. We laten zien dat de verantwoordelijkheid voor een goed functionerende arbeidsmarkt niet voor niks naar het regionale niveau is gedelegeerd.
Benieuwd hoe een oplossing op regionaal niveau kan uitpakken? Zie hier het waargebeurde verhaal van taxichauffeur Michel.