Groen licht van ministerie voor regionaal Plan van Aanpak Jeugd 2013-2014

Groen licht van ministerie voor regionaal Plan van Aanpak Jeugd 2013-2014
Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft groen licht gegeven voor het Actieplan Jeugdwerkloosheid ‘Ruim baan voor de Jeugd’ van de regio’s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal. Deze maand hebben de wethouders Werk en Inkomen Henk Kool en Edo Haan ieder namens de regio een convenant ondertekent met de minister om jeugdwerkloosheid te bestrijden. Regio Haaglanden ontvangt € 1,3 miljoen en regio Zuid-Holland Centraal € 0,5 miljoen. Doel van het actieplan is meer jongeren aan het werk helpen en beter te matchen op plekken voor jongeren, of het nu gaat om werkplekken, leerwerkplekken, stageplekken of werkervaringsplekken. Jongeren mogen niet buiten de boot vallen is het devies. Klik op deze link voor het Plan van Aanpak ‘Ruim baan voor de Jeugd’