Bijeenkomst Aanpak Jeugdwerkloosheid

Bijeenkomst Aanpak Jeugdwerkloosheid
Donderdag 19 september vond in de raadzaal van Leidschendam-Voorburg een bijeenkomst plaats van wethouders Werk & Inkomen én Onderwijs en UWV-vertegenwoordiging van elf gemeenten uit de arbeidsmarktregio’s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal. Op het programma stond de aanpak Jeugdwerkloosheid. Onder andere Marga de Goeij (wethouder namens gemeentkerngroepe Westland) en Arjan Ploegmakers (projectleider Jeugdwerkloosheid van VNG) gaven een presentatie.
Tijdens deze bijeenkomst zijn ontwikkelingen in relatie tot Jeugdwerkloosheid in kaart gebracht. Regionale impulsen die de aanpak tegen jeugdwerkloosheid kunnen stimuleren, zijn de extra middelen vanuit het regionale Plan van Aanpak Jeugd, ESF gelden voor Jeugd 2014-2015 en de regionale vertaling van de landelijke sectorplannen.vooruitkijken
Van alle kanten en partijen is de urgentie van de aanpak op Jeugdwerkloosheid bevestigd. Ook het belang van samenwerking tussen gemeenten en tussen gemeenten en partners kwam aan de orde. Lokale bestuurders zijn daarbij steeds meer verbinders. Teneur voor gemeenten wordt: meer doen, met minder.