Actieplan aanpak jeugdwerkloosheid

De arbeidsmarktregio’s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal gaan samen aan de slag met een aanpak van de jeugdwerkloosheid. Afgelopen donderdag 26 juni ondertekenden de wethouders Sociale Zaken Henk Kool van Den Haag  en Edo Haan van Zoetermeer namens de regio’s gezamenlijk een actieplan waarmee aanspraak gemaakt wordt op extra budget van het Rijk. SAM_0081

Als het actieplan wordt goedgekeurd door het rijk, kunnen de regio’s rekenen op cofinanciering voor ruim 1,8 miljoen voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid in Haaglanden en Zuid-Holland Centraal.

Focus van de aanpak is vooral gericht op het matchen van jongeren naar ‘plekken’, of het nu gaat om werkplekken, leerwerkplekken, stageplekken of werkervaringsplekken, jongeren mogen niet buiten de boot vallen. Werkgevers zijn van groot belang om werkervaring op te doen. Onder meer wordt hiervoor de Leerwerkcheque ingezet, hiermee kunnen jongeren gedurende zes maanden werkervaring opdoen bij een werkgever.

Om jongeren kansen te bieden op werk of een plek binnen het onderwijs werken beide regio’s samen met gemeenten, UWV, onderwijsinstellingen, Samenwerking Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) en werkgevers.

Het actieplan is onderdeel van de landelijke aanpak jeugdwerkloosheid van de ministeries SZW en OCW. Het Rijk stelt hiervoor landelijk 25 miljoen beschikbaar voor de jaren 2013 en 2014. De helft van dit bedrag wordt ingezet voor de aanpak in de regio’s, de andere helft voor MBO-instellingen, die ervoor moeten zorgen dat jongeren langer doorleren om zo de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De ministeries sluiten voor deze aanpak in september een convenant met de regio’s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal.