Expertmeeting regionale arbeidsmarktaanpak.

Expertmeeting regionale arbeidsmarktaanpak: naar korte lijnen en persoonlijk contact

Op 18 juni brainstormden wethouders van de elf RPA-gemeenten met ondernemers, vertegenwoordigers van onderwijs, UWV en ambtenaren over het optimaliseren van de regionale arbeidsmarktaanpak. Bewustwording, maatwerk en persoonlijk contact blijken de belangrijkste elementen voor succesvolle oplossingen.
Een regionale aanpak is nodig voor grote werkgevers die regionaal werken en sectoren met veel kansen voor werkzoekenden. Via het RPA Haaglanden/Zuid-Holland Centraal is daarom geïnvesteerd in een stevige samenwerking tussen gemeenten, UWV en ondernemers. Dit gebeurde in het vervolg op het arbeidsmarktconvenant tussen de G4-regio's Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Haaglanden en het UWV in februari vorig jaar.

Staatssecretaris vraagt om goede ideeënPVO_7390_Formaat_wijzigenStaatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaf de aftrap voor de expertmeeting en had een duidelijke boodschap. "Het is goed om van tijd tot tijd bij elkaar te komen om bij te praten waar nu écht behoefte aan is in de arbeidsmarktaanpak. Ik ben heel benieuwd naar de lumineuze ideeën, en ik hoor die ook graag van u. Het is voor mij fijn om goede voorbeelden te hebben, van dingen die goed gaan en van zaken die u graag verbeterd zou willen zien vanuit het kabinet."

Creatief en persoonlijk
De deelnemers aan de expertmeeting brainstormden in groepen per sector (tuinbouw, zorg, handel en horeca). Daarbij kwamen thema's als jeugdwerkloosheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en inzet van oudere werknemers aan de orde. De grootste winst van de brainstormsessies bleek eigenlijk simpelweg: het met elkaar aan tafel zitten en informatie uitwisselen. Wethouders hadden een open oor voor de inbreng van werkgevers, die op hun beurt weer verrast waren door de uitdagingen waar gemeenten voor staan. Uit de gesprekken werd duidelijk dat er grote behoefte is aan creativiteit en flexibiliteit. Zo ontstond bijvoorbeeld het brainstormidee voor de 'nulurenuitkering' in plaats van het nulurencontract. Je werkt wat je kan, en per keer wordt gekeken hoeveel uur je dan nog in de uitkering zit. Werkgevers zijn bereid meer kansen te bieden, ook aan bijvoorbeeld oudere werknemers, als ze weten dat er flexibele terugvalvoorzieningen zijn.

Inspireren
Andere kansrijke oplossingen waren het steviger inzetten op 'een leven lang leren' en jongeren beter begeleiden, met name in hun houding en gedrag. Daarbij zien velen ook een rol weggelegd voor oudere werknemers die als mentor op kunnen treden. Op sommige gebieden gebeurt dat al in de regio. Het delen van deze 'best practices'  is misschien wel de belangrijkste motor voor een succesvolle regionale arbeidsmarktaanpak. Voor Remco Herfst, directeur van het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RPA), is deze expertmeeting dan ook nog maar het begin. "De staatssecretaris heeft ons uitgedaagd om met een regionaal antwoord te komen, en deze avond laat zien dat we meer dan genoeg inspiratie hebben om haar dat antwoord te geven!"
Meer weten? Lees het uitgebreide verslag van de expertmeeting!