Jaarrapportage 2012

Jaarrapportage
Het RPA stelt jaarlijks een jaarrapportage op en ordent deze volgens dezelfde thema’s als die in het jaarplan van hetzelfde jaar. De rapportage blikt terug op het afgesloten kalenderjaar, belicht de hoogtepunten en geeft een beeld van het totaal aan ontplooide activiteiten, de behaalde resultaten en het reilen en zeilen van de organisatie. De meest recente jaarrapportage over 2012 kunt u hier als pdf bestand downloaden.