Ondertekening intentieverklaring Aanpak Jeugdwerkloosheid

Woensdagmid263dag 17 april 2013 ondertekende wethouder Marga de Goeij van de gemeente Westland de intentieverklaring aanpak Jeugdwerkloosheid. In deze verklaring  staan afspraken om op regionaal niveau de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Mede-ondertekenaars zijn minister Bussemaker, namens minister Asscher, Mirjam Sterk als ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid, de vertegenwoordigers van de 35 arbeidsmarktregio’s en de bestuurders van VNG, Divosa, UWV en Cedris. Deze aftrap van de regionale aanpak van de jeugdwerkloosheid vond plaats in Rotterdam.

Marga de Goeij tekende de intentieverklaring als bestuurlijk trekker van de aanpak Jeugdwerkloosheid in het RPA-gebied namens de wethouders van de centrumgemeenten Den Haag en Zoetermeer. Afgesproken is dat er een belangrijke rol weggelegd is voor de 35 arbeidsmarktregio’s, die hun kennis van de lokale en regionale arbeidsmarkt en hun netwerken inzetten om jongeren te helpen met een opleiding, stage of (leerwerk)baan. Het kabinet stelt hiervoor 25 miljoen extra beschikbaar voor de jaren 2013 en 2014.

Met ondersteuning van het RPA Haaglanden is inmiddels een werkgroep gestart met vertegenwoordigers vanuit de elf gemeenten om voor 1 juli 2013 een Plan van Aanpak in te dienen bij het ministerie. De werkgroep staat onder voorzitterschap van Wim Zwanenburg, het hoofd van de afdeling Werk en Inkomen van de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten. Alle plannen uit het land vormen de basis voor het af te sluiten convenant met het kabinet in september. De definitieve verdeling van de beschikbare financiële middelen wordt dan ook bepaald.

Minister  Bussemaker benadrukte in een interview woensdag niet alleen het belang van samenwerking binnen arbeidsmarktregio’s, maar ook het belang van een goede samenwerking tussen de arbeidsmarktregio’s.  “Vind niet opnieuw het wiel uit,” zo stelde zij, “maar gebruik elkaar”.  De aanpak binnen het gebied van het  RPA Haaglanden sluit hier goed op aan, aangezien dit gebied twee arbeidsmarktregio’s in zich heeft.

249   251