Bijeenkomst over www.regiometer.nl

Donderdag 31 januari werd alweer de vierde gebruikersbijeenkomst over de Regiometer georganiseerd. Met 19 deelnemers bleek dat er nog steeds veel belangstelling voor deze site is. Tijdens de bijeenkomst maakten beleidsadviseurs, analisten en onderzoekers vanuit gemeenten en onderwijsinstellingen kennis met het instrument Regiometer. Onder toeziend oog van Ronald de Kuyper van het Tympaan instituut leerden zij hoe Zuid-Hollandse arbeidsmarkt- en onderwijscijfers overzichtelijk, gebruiksvriendelijk en interactief ontsloten kunnen worden.
Het RPA organiseerde de gebruikersbijeenkomst in samenwerking met het Tympaan Instituut voor iedereen zich bezighoudt met cijfers en trends op het terrein van arbeidsmarkt en onderwijs. Marja Gruppelaar van het RPA opende de bijeenkomst aan de hand van een korte presentatie over het RPA. Vervolgens presenteerde Jean Paul Biever van het UWV de meest recente arbeidsmarktcijfers. Na deze inleidende presentaties ging Ronald de Kuyper over tot het hoofdbestanddeel van de middag: aan de slag met de Regiometer. Hij liet de deelnemers eerst kennis maken met de mogelijkheden van de Regiometer, om hen daarna op basis van een aantal opdrachten aan het werk te zetten met het instrument.
De deelnemers ontdekten dat de Regiometer niet alleen een rijke bron van  arbeidsmarkt- en onderwijscijfers is, maar dat de Regiometer ook in staat is om trends, prognoses en toekomstscenario’s te genereren. Al met al bleek ook deze gebruikersbijeenkomst weer een succes. Als u meer wil weten over de Regiometer, kijk op www.regiometer.nl of neemt u dan contact op met RPA Haaglanden via 070-3008297.

Regiometer   Regiometer_2