Geslaagde bijeenkomst Social Return on Investment (SROI)

Op 28 januari jl. vond een regionale bijeenkomst plaats over SROI met als thema ‘van aanbesteding naar invulling’

Na een drietal presentaties gingen de 35 deelnemers uiteen in drie groepen om de verschillende processtappen uit te werken. Hoe lopen de lijnen van samenwerking gedurende het proces van aanbesteding naar invulling SROI?

SROI   SROI2   SROI3

De bevindingen werden aan het einde van de middag plenair teruggekoppeld. Een tiental adviezen / voorstellen voor afspraken zijn het resultaat.

De belangrijkste adviezen op een rijtje

 • Stel een regionaal SROI-overleg of SROI-punt  in, zij hebben contact met de opdrachtnemer en kennen het aanbod
 • Wijs hiervoor per werkgeversservicepunt een coördinator SROI aan
 • Regel van daaruit één aanspreekpunt voor opdrachtnemers met vanuit  Rijks-, Provinciale-, en Waterschapsaanbestedingen.  
 • De gemeenten in de regio maken afspraken over gecoördineerd  inkopen, breng  SROI onder de aandacht en zorg ook voor hen voor één aanspreekpunt.
 • De provincie wil graag 1 contactpersoon in de RPA-regio voor SROI, als de andere regio’s in Zuid-Holland dat ook doen dan is het voor de Provincie eenvoudiger  werken.


Vervolg


De uitkomsten van de bijeenkomst worden allereerst in de managementgroep regionale werkgeversbenadering (bestaande uit managers WGSP en UWV) besproken begin februari. Het plan van aanpak dat daar uitkomt, gaat naar de hoofden Werk en Inkomen in de regio.

De drie inleiders Pat Houkes, projectmanager 5%-regeling bij Gemeente Den Haag, Esther Verweij, Strategisch Inkoopadviseur bij Provincie Zuid-Holland en Jacco Leppers van Gemeente Amersfoort, hebben een goed fundament gelegd voor de discussie.

De 5% regeling in Den Haag is erg succesvol. In 2013 wordt het zelfs de 5-50% regeling. Belangrijke succesfactor is o.a. dat het Werkgeversservicepunt meedenkt met de opdrachtnemer, als partner in business. Voor de Thuiszorg wordt gebruik gemaakt van een Thuiszorgpool, het aanbod is goed in beeld.


Esther Verweij geeft de stand van zaken weer voor SROI in de Provincie Zuid-Holland. SROI staat nog in de kinderschoenen, maar men staat in de startblokken om het goed in te vullen en ten volle te benutten. De provincie werkt graag samen met gemeenten om invulling te geven aan SROI.


De Bouwblokken aanpak van de Gemeente Amersfoort spreekt gemeenten die nog een slag moeten maken met SROI erg aan. Het is een inzichtelijke methode voor opdrachtnemers “werkgevers snappen het prima, intern vraagt het meer aandacht om verschillende partijen mee te krijgen” aldus Jacco Leppers. SROI wordt niet alleen benut om plm 25% van het bestand te plaatsen, maar ook om duurzame relaties  met werkgevers te bouwen. Inmiddels maken meer gemeenten in Nederland gebruik van deze methode.


Adviezen top 10 als uitkomst van de drie werkgroepen

 1. Stel een regionaal SROI-overleg of SROI-punt  in, zij hebben contact met de opdrachtnemer en kennen het aanbod
 2. Wijs hiervoor per werkgeversservicepunt een coördinator SROI aan
 3. Regel van daaruit één aanspreekpunt voor opdrachtnemers met vanuit  Rijks-, Provinciale-, en Waterschapsaanbestedingen.  
 4. De gemeenten in de regio maken afspraken over gecoördineerd  inkopen, breng  SROI onder de aandacht en zorg ook voor hen voor één aanspreekpunt.
 5. De provincie wil graag 1 contactpersoon in Haaglanden voor SROI, als de andere regio’s in Zuid-Holland dat ook doen dan is het voor de Provincie eenvoudiger  werken.
 6. Draag kennis over aan Provincie,Waterschappen en Rijk – informeer deze partijen over wat gemeenten/UWV te bieden hebben (sectorgroepen, WGSP’s, etc.) + lobby
 7. Maak onderscheid tussen lokaal, bovenlokaal, regionaal en maak onderscheid tussen branches – bijvoorbeeld via de regionale sectorgroepen
 8. Voer gezamenlijke PR richting werkgevers
 9. Deel best practices regionaal, met aanbesteders én met opdrachtnemers
 10. Stem  (in MRW en regionale beleidsgroep RPA) af hoe we omgaan met keurmerken zoals PSO (Prestatieladder Sociaal Ondernemen), hoe dit zich verhoudt tot de aanbestedingsmethode; en hoe het zich verhoudt tot bestaande keurmerken zoals het Zoetermeerse  SEBO, de Delftse Duim en het Westlandse Ondernemen met je Hart!.