Regionale bijeenkomst Social Return On Investment (SROI)

Van aanbesteding naar invulling
De regionale bijeenkomst SROI biedt maandagmiddag 28 januari een platform om de werkprocessen van aanbesteding naar daadwerkelijke invulling van de afspraken aan te scherpen en regionaal op elkaar af te stemmen. De bijeenkomst moet resulteren in heldere afspraken. Deze zijn nodig als aanbestedingen de grenzen van één gemeente overschrijden, bv bij een provinciale aanbesteding, en als gemeenten en UWV elkaar nodig hebben om voldoende kandidaten aan te leveren. Lees meer

Wat is de 5% regeling?
De 5% regeling geldt bij gemeentelijke aanbestedingen boven een vooraf vastgesteld bedrag (bijvoorbeeld € 200.000). Het is de bedoeling dat het bedrijf dat de aanbesteding verkrijgt een deel van het werk laat uitvoeren door werkzoekenden. Via de 5% regeling doen werkzoekenden werkervaring op waardoor de stap naar de arbeidsmarkt voor hen makkelijker wordt. Tegelijkertijd stimuleert de regeling het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Er is sprake van Social return.