Jaarplan RPA 2013

De context waarin het jaarplan met de agenda 2013 is opgesteld, is een bijzondere. Het samenwerkingsverband RPA omvat sinds medio 2012 twee in plaats van één arbeidsmarktregio. Beide arbeidsmarktregio’s willen het netwerkverband dat zij als (boven)Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid gedurende 11 jaar hebben opgebouwd voortzetten. Een hernieuwde vorm van samenwerken is beschreven als basis voor de uitvoering van de actieagenda.  
Hoofdpunten op de actieagenda zijn: werkgeversbenadering; gezamenlijke aanpak Participatiewet en gevolgen Kabinetsplannen; inzet op Jeugdwerkloosheid en werkloosheid van 55plussers; en samenwerking met het UWV.

Klik hier voor het volledige RPA Jaarplan 2013.