Digitalisering de volgende stap: Snelbalie en flitsbalie in Delft en Leidschendam-Voorburg

Mensen met een minimuminkomen in Delft en in het werkgebied van Leidschendam-Voorburg kunnen hun aanvraag Bijzondere Bijstand digitaal indienen. Op de werkpleinen in Delft en in Leidschendam-Voorburg is hiervoor een digitale balie beschikbaar: de Snelbalie in Delft en de Flitsbalie in Leidschendam-Voorburg. Beide gemeenten hebben op 17 september aan de andere regiogemeenten de applicaties gedemonstreerd en uitgewisseld hoe deze zijn ontwikkeld. Op basis van deze kennis kunnen collega gemeenten afwegen of zij ook met een van de applicaties willen gaan werken. Desgewenst zullen zij de applicatie gezamenlijk inkopen en doorontwikkelen.

Digitaal aanvragen van regelingen levert voor zowel de burger als de gemeente voordelen op. De burger vult de aanvraag stap voor stap in en krijgt direct een signaal wanneer benodigde gegevens ontbreken. De gemeente heeft alle gegevens sneller en ook meteen digitaal beschikbaar. De doorlooptijd wordt sterk verkort. Delft werkt bij de digitalisering van de Bijzondere Bijstand samen met Kluwer, Leidschendam-Voorburg met COOLProfs.

De uitwisseling rond de snel- of flitsbalie past in de regionale afspraken om samen op te trekken in de digitalisering van werkprocessen.