Haal meer uit de BBZ!

Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) stimuleert het zelfstandig ondernemerschap voor werklozen met een uitkering en ondersteunt  zelfstandigen met tijdelijke financiële problemen. Uit recent onderzoek blijkt dat deze regeling een effectieve werking heeft om mensen de uitkering te laten uitstromen en daarmee kansen geeft om een zelfstandig bestaan op te bouwen. Bovendien blijkt dat er door het bundelen van krachten binnen en tussen gemeenten meer uit de Bbz te halen valt.  Reden voor de gemeenten Delft en Leidschendam-Voorburg om op 24 september gemeenten uit de regio uit te nodigen voor de bijeenkomst: ‘Haal meer uit de Bbz!’.

Janny van den Berg van het samenwerkingsverband Ondernemerspunt Flevoland gaf een toelichting hoe in Flevoland door samenwerkingsafspraken de Bbz effectief en efficiënt wordt uitgevoerd. Daarna werd intensief gediscussieerd in twee rondes. Kunnen we de Bbz meer pro-actief inzetten, wat zijn de mogelijkheden om krachten te bundelen, wat is daarvoor nodig en wat kan slim samenwerken opleveren. De middag is als inspirerend ervaren. Een vervolgstap ligt in het verschiet.

 

BBZ