Actieagenda onderwijs arbeidsmarkt is ondertekend

Op 28 juni is de Actieagenda 2012-2015  “Geslaagd in het vak” ondertekend door de voorzitter van het RPA de heer Simon van Driel. Hij ondertekende namens de deelnemende gemeenten in Haaglanden voor  met name vier speerpunten waar het RPA een rol bij speelt of kan gaan spelen.

De actieagenda onderwijs arbeidsmarkt is gelanceerd door de wethouders van Engelshoven en Kool van de gemeente Den Haag. Het doel is om de acties in de regio Haaglanden op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt sterker met elkaar te verbinden. Dit is van belang omdat ook in de toekomst de economische sectoren vakkrachten nodig hebben. 

  • Het RPA speelt vooral in op de volgende speerpunten:
    Leren en werken in de techniek aantrekkelijker maken; het RPA zal betrokken worden bij een rondetafelconferentie en bij het over en weer gebruik maken van elkaars instrumenten om werkzoekenden te laten instromen in de sector;
  • Instroom en behoud van personeel in de zorg stimuleren, RPA is één van de partners om meer mensen te interesseren voor werken in de zorg;
  • Behoeftepeiling veiligheidspersoneel. Het RPA levert een inhoudelijke inzet voor de rondetafelconferentie met als uiteindelijke doel om voldoende personeel bij veiligheidsbedrijven te krijgen;
  • Jongeren helpen met een goede loopbaanstart. Het is hierbij de bedoeling om VMBO- en MBO leerlingen een loopbaanoriëntatie te bieden. RPA en UWV dragen hieraan bij door het leveren van arbeidsmarktgegevens.

Voor meer informatie zie de website www.geslaagdinhetvak.nl

IMG_0467