Regionale pilot ‘doorstroom WW naar WWB’ van start in Werkcentrum Rijswijk

Een op de vijf mensen die instromen in de WWB doet dat vanuit een WW-uitkering, zo blijkt uit berekeningen van Haaglanden gemeenten en vanuit een landelijk UWV-kennismemo. Reden voor het UWV WERKbedrijf en Haaglanden gemeenten om de handen ineen te slaan en een pilot op te zetten om deze doorstroom te verminderen. Drie tot vier maanden voor beëindiging van de WW worden deze werkzoekenden uitgenodigd voor een bijeenkomst en krijgen zij informatie over wat het betekent om in de bijstand te zitten en een concreet aanbod om aan het werk te komen.
Afgelopen donderdag 14 juni vond de eerste bijeenkomst plaats in Werkcentrum Rijswijk, nu nog voor alleen WW-ers uit Delft, Midden Delfland, Rijswijk en het Westland. De focus lag op het voorkomen van instroom in de WWB en dus op Werk. Na de voorlichting kreeg iedereen een persoonlijk gesprek met consulenten van het Werkgeversservicepunt en/of het Uitzendbureau. CV’s waren vooraf uitgedraaid zodat zo snel op mogelijk op kansen kon worden ingespeeld. Deelname is niet vrijblijvend, mensen die niet kwamen opdagen krijgen te maken met gevolgen. Na vijf bijeenkomsten vindt evaluatie plaats. En bij goede resultaten uitrol naar de hele regio.