Regionale agenda Schuldhulpverlening 2012

De Werkgroep Schuldhulpverlening Haaglanden heeft een regionale werkagenda opgesteld voor 2012. Voor de zomer gaat de werkgroep aan de slag met:

  • Ondersteuning in kennis en mogelijkheden op de juridische aspecten van de nieuwe wet (Bezwaar en Beroep).
  • Het in kaart brengen van de consequenties van de nieuwe WWB op Schuldhulpverlening, in het bijzonder de huishoudtoets. Vervolgens worden handreikingen voor klantmanagers opgesteld.
  • Gebruik maken van elkaars producten, bijvoorbeeld sociale kredietverlening of ondersteuning van huiseigenaren met schuldenproblematiek.

Klik hier voor de andere onderwerpen.