Metropoolregio

De Metropoolvorming is in volle gang. Op dit moment zijn er 24 gemeenten aangesloten en 7 pijlers benoemd.  Onder de pijler Onderwijs en Innovatie valt Onderwijs & Arbeidsmarkt. Een andere pijler is Greenport Westland-Oostland. Voor meer informatie kijkt u op www.mrdh.nl.