UWV en Gemeenten bundelen krachten in werkgeversdienstverlening

Op 15 februari ondertekenden vertegenwoordigers van de arbeidsmarktregio’s rond de G4 en het UWV in bijzijn van staatssecretaris De Krom een samenwerkingsovereenkomst over het bundelen van de krachten in hun dienstverlening aan werkgevers. UWV en gemeenten richten zich daarbij op werkgevers die kansen willen bieden aan werkzoekenden met een moeilijke positie op de arbeidsmarkt, zoals langdurig werklozen en Wajongers.
Ondertekening vond plaats bij Connexxion in Den Haag.

IMG_4077_Formaat_wijzigenFoto: Peter van Oosterhout

Connexxion heeft in Den Haag via het Werkgeversservicepunt vijftig langdurig werklozen een betaalde baan aangeboden als parttime chauffeur in het leerlingenvervoer.


“De dienstverlening aan Connexxion staat model voor het maatwerk dat de servicepunten werkgevers veel vaker kunnen gaan bieden in de toekomst, zei wethouder Edo Haan van Zoetermeer (coördinerend wethouder werkgeversbenadering regio Haaglanden) namens de G4. ”Wij geloven in een gezamenlijke benadering waarbij mensen die al langere tijd werkloos zijn via afspraken met werkgevers weer nieuwe kansen krijgen. Als werkgevers, de G4 én UWV de handen ineenslaan zijn veel meer van dit soort trajecten mogelijk. Daar zijn wij van overtuigd.”

Volgens de directeur van UWV WERKbedrijf, André Timmermans, vormen de nieuwe servicepunten sterke regionale netwerken voor bedrijven: "Werkgevers en uitzendbureaus geven aan dat zij één publiek aanspreekpunt voor de arbeidsmarkt willen. Aan die wens komen we nu tegemoet in de arbeidsmarktregio’s van de grote steden. Ook in andere regio’s trekken we gezamenlijk op. Daarbij is het onze publieke opdracht om werkzoekenden die al langer op zoek zijn naar werk of een arbeidsbeperking hebben een plek te  geven op de arbeidsmarkt. Alleen al in en om de vier grote steden staan zo’n 140.000 werkzoekenden aan de kant. Bijna de helft is langdurig zonder werk.”

Regionale samenwerking noodzakelijk
Staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toonde zich verheugd over de samenwerking binnen de G4-arbeidsmarktregio’s. “Bestuurders van een stad kijken, net als bestuurders van een streekbus, verder dan de gemeentegrens. De arbeidsmarkt houdt niet op aan de rand van de stad. Daarom is het ook noodzakelijk om regionaal samen te werken”, aldus De Krom.