Eerste regionale Nieuwsbrief actieplan Jeugdwerkloosheid verschijnt!Nieuwsbrief_2010-09_voorblad


De regio Haaglanden presenteert de eerste regionale Nieuwsbrief actieplan Jeugdwerkloosheid Haaglanden. Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de negen Haaglanden gemeenten en het UWV WERKbedrijf in het kader van het regionaal actieplan bestrijding Jeugdwerkloosheid.

De nieuwsbrief geeft een beeld van de regionale activiteiten die in het afgelopen jaar in gang zijn gezet om jongeren goed voorbereid de arbeidsmarkt te laten betreden. Dit is noodzakelijk omdat jongeren zonder startkwalificatie vaak buiten de boot vallen. Gemeenten, het UWV WERKbedrijf, de Kamer van Koophandel, onderwijsinstellingen, werkgevers- en werknemersorganisaties in Haaglanden geven de jongeren gezamenlijk een kans door bijvoorbeeld jongeren de kans te geven op werkervaring of door hen te begeleiden naar een startkwalificatie.

Deze eerste nieuwsbrief beschrijft een deel van alle activiteiten die in het kader van het actieplan in gang zijn gezet. In de volgende nieuwsbrief die eind 2010 zal verschijnen brengen we nog meer activiteiten en ontwikkelingen onder de aandacht.

De nieuwe Haaglanden Werkt is uit!

Het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Haaglanden presenteert vandaag voor de negende keer op rij Haaglanden Werkt.Cover_Haaglanden_werkt_2010

In Haaglanden Werkt 2010. Cijfers en trends van de arbeidsmarkt zijn de laatste arbeidsmarkt ontwikkelingen terug te vinden onder de thema’s: economie en bedrijfsleven, bedrijven en werkgelegenheid, werkzoekenden, bevolking en beroepsbevolking, sociale zekerheid en onderwijs. Cijfers van Haaglanden worden hierin vergeleken met landelijke cijfers. Ook worden trends in beeld gebracht.Ook dit jaar is de Kengetallenwaaier bijgevoegd, een handig uitneembaar boekje met onder meer informatie op gemeentelijk niveau en over de sectoren.

Uit Haaglanden Werkt 2010 blijkt dat de economische crisis ook gevolgen heeft voor de regio Haaglanden Een paar van de conclusies:
- Het aantal ondernemers dat hun omzet, winst, de waarde van orderontvangsten en het aantal personeelsleden ziet dalen is in 2009 groter dan het aantal ondernemers dat deze ziet stijgen.
- Het aantal niet-werkende werkzoekenden in de regio Haaglanden stijgt in januari 2010 met 16,6% ten opzichte van januari 2009. Landelijk is dit 17,5%. Het aantal WW-uitkeringen neemt in dezelfde periode met 64,9% toe en het aantal bijstandsuitkeringen, WWB- en WIJ-uitkeringen, met 8,7%. Landelijke zijn deze cijfers respectievelijk 58,0% en  8,5%.

Wilt u de andere conclusies ook lezen en meer weten over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden? Leest u dan de digitale versie van Haaglanden Werkt 2010 en de Kengetallenwaaier. Ook kunt u een exemplaar van Haaglanden Werkt  2010 aanvragen bij ons secretariaat. Zij zijn te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per telefoon via 070 – 752 74 68.Meer informatie over de activiteiten van het RPA vindt u op onze site www.rpa-haaglanden.nl  waar u ook eerdere edities van Haaglanden Werkt kunt vinden evenals andere publicaties van RPA Haaglanden.

Netwerkbijeenkomst projecten Arbeidsmarkt-Onderwijs op 18 mei een succes.

Dinsdagmiddag 18 mei organiseerde het RPA Haaglanden de jaarlijkse netwerkbijeenkomst over projecten op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs waarvoor subsidie aangevraagd kan worden bij de Provincie Zuid-Holland. Ruim 30 personen vanuit diverse organisaties waren aanwezig om geïnformeerd te worden over kansen en mogelijkheden voor projecten op het snijvlak van arbeidsmarkt en onderwijs en om ervaringen hiermee uit te wisselen.  Drie lopende projecten werden gepresenteerd en daarna volgde een  plenair gesprek met zaal en forum. De aanwezigen hadden diverse ideeën en dachten actief mee. De bijeenkomst vond plaats bij de nieuwe locatie van de Haagse Hogeschool in Delft.
Netwerkbijeenkomst_2010-05-18_groep-1
Netwerkbijeenkomst_2010-05-18_drie_personen-1

Publicatie RPA Haaglanden: Jaarrapportage 2009

 

Jaarrapportage 2009

Met trots presenteert het RPA Haaglanden haar Jaarrapportage over 2009. Het was opnieuw een actief jaar voor het RPA met als belangrijke ontwikkeling de verdere regionale samenwerking. De hoofden van de Sociale Diensten en het UWV-WERKbedrijf in de regio hebben zich hiervoor in 2009 sterk gemaakt.

De hoofden komen sinds 2009 regelmatig bij elkaar in het Hoofdenoverleg. Vanuit dit overleg is een gezamenlijk werkprogramma gerealiseerd waarbij op onderwerpen verschillende werkgroepen zijn gestart. Vanuit dit Hoofdenoverleg wordt snel en flexibel ingespeeld op nieuwe arbeidsmarktontwikkelingen en wordt ook op beleidsniveau de samenwerking versterkt. Een positieve, breed gedragen ontwikkeling die ook in 2010 aandacht krijgt.

Meer informatie over deze ontwikkelingen en andere activiteiten van het RPA in 2009 leest u het volledige Jaarrapportage 2009. Bij ons secretariaat kunt u ook een ingebonden exemplaar hiervan aanvragen via 070-312 54 68 of e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Haaglanden Werkt 2010

Op dit moment wordt gewerkt aan een volgende publicatie van het RPA, te weten Haaglanden Werkt 2010. In Haaglanden Werkt wordt op basis van gegevens van UWV-WERKbedrijf, Stadgewest Haaglanden en Kamer van Koophandel een beeld gegeven van de arbeidsmarkt in Haaglanden. De 2010 editie verschijnt medio juni. Wij houden u via onze website op de hoogte van de exacte verschijningsdatum.

Op onze website vindt u andere RPA publicaties waaronder het Jaarplan 2010, editie Haaglanden Werkt 2009 en Zoeklocaties arbeidsmarktinformatie.