Nieuwsflits Studiemiddag ‘Samen werken aan integrale dienstverlening'

Dienstverleningsconcepten in de regio DSC_1457kl
Op verzoek van de hoofden Sociale Zaken in de regio Haaglanden organiseerde het RPA op 28 januari een  studiemiddag over dienstverleningsconcepten in de regio. Gemeente Rijswijk stelde de 
raadszaal ter beschikking, Paul Mekking (hoofd Sociale Zaken gemeente Leidschendam-Voorburg) was dagvoorzitter. Uit de reacties van de deelnemers bleek dat de middag als inspirerend ervaren is en voor herhaling vatbaar.

 

 

Gebruikersbijeenkomst Regiometer 12 januari succes!
De Gebruikersbijeenkomst Regiometer van woensdag 12 januari jl was een groot succes. Meer dan 20 deelnemers leerden die dag de mogelijkheden van de Regiometer kennen. Tijdens het laatste deel van de bijeenkomst konden de deelnemers oefenen om het geleerde in de praktijk te brengen.

Het RPA organiseerde de middag in nauwe samenwerking met Tympaan. Startbaan Zakelijke Dienstverlening van de gemeente Den Haag facilteerde deze middag door een computer trainingzaal ter beschikking te stellen
.

Netwerkbijeenkomst: optimale aansluiting arbeidsmarkt – onderwijs noodzakelijk!

De drie Zuid Hollandse Regionale Platforms Arbeidsmarktbeleid (RPA’s) Haaglanden, Rijn-Gouwe en Rijnmond en de Kennisalliantie organiseerden over dit thema een netwerkbijeenkomst in Corpus te Oegstgeest. Ook kwam de rol van de provincie aan de orde. Voortzetting van het Arbeidsmarkt-en Onderwijsbeleid na 2011 is niet zeker: na de provinciale verkiezingen zal een nieuw college van Gedeputeerde Staten hierover beslissen. Tijdens de paneldiscussie is hier verder op ingegaan.