Regiometer in de praktijk.. Gebruiken is begrijpen!

Tijdens een druk bezochte gebruikersbijeenkomst aan de Binckhorstlaan Den Haag hebben geïnteresseerden kunnen proeven aan de Regiometer, het nieuwe instrument voor digitale regionale onderwijs- en arbeidsmarkt informatie en de aansluiting daartussen.

Woensdag 28 januari zijn het RPA Haaglanden en het OTC Haaglanden in samenwerking met Tympaan instituut gestart met de eerste van een reeks gebruikersbijeenkomsten over de Regiometer.

Het concept jaarplan is beschikbaar

Het concept Jaarplan is door de Kerngroep RPA voorlopig vastgesteld.
Op basis van de verdere ontwikkeling en besluitvorming rond de regionale ketensamenwerking en wat dat betekent voor de activiteiten van het RPA wordt het Jaarplan op een later tijdstip opnieuw geagendeerd voor definitieve vaststelling.

Pagina 8 van 8