Regionale arbeidsmarktinformatie

Nieuwe regionale cijfers UWV Werkbedrijf
UWV WERKbedrijf biedt informatie over de regionale arbeidsmarkt. Maandelijks wordt op de website werk.nl de 'Basisset regionale arbeidsmarktinformatie' gepubliceerd, zo blijft u op de hoogte van actuele ontwikkelingen in uw regio. Een deel van met name de cijfers over niet werkend werkzoekenden worden ook op gemeenteniveau gepresenteerd.

Conjunctuurenquête Nederland (COEN) (KvK)
De omzet daalt. Orderontvangsten lopen terug. De werkgelegenheid krimpt. De winstgevendheid daalt. Vier niet mis te verstane indicatoren: de ondernemer in Nederland ondervindt de gevolgen van de economische crisis nu in alle hevigheid. Dat zijn de uitkomsten van de landelijke Conjunctuurenquête Nederland (COEN) over het eerste kwartaal van 2009, waaraan 4000 ondernemers hebben deelgenomen. Het algemeen beeld is dat van een zich snel verdiepende en verbredende crisis. Niet alleen ervaart het bedrijfsleven dit in de dagelijkse praktijk, de ondernemers zijn ook somber over verdere verslechtering en de termijn waarop herstel zich zal aandienen (zie ook het persbericht KvK (COEN) in de bijlage).

 

Regiometer in ontwikkeling

De afgelopen maanden zijn er een aantal ontwikkelingen geweest omtrent de Regiometer, de nieuwe website voor arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie (www.regiometer.nl). Er zijn door het RPA en OTC in Haaglanden twee succesvolle gebruikersbijeenkomsten georganiseerd, een derde is gepland (13 mei). Een aantal technische verbeteringen zijn doorgevoerd om het instrument gebruiksvriendelijker te maken. De Regiometer is ge-update met de laatste cijfers over de werkgelegenheid en de aantallen voortijdig schoolverlaters in Zuid-Holland.


Gebruikersbijeenkomst 13 mei
In navolging van de eerdere bijeenkomsten organiseren het RPA en OTC op woensdag 13 mei a.s. een derde informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden, van 13.00 tot 16.00 uur aan de Binckhortslaan te Den Haag. Voor deze bijeenkomst kunt u zich nog aanmelden, door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Deelnemers maken kennis met de inhoud en mogelijkheden van het instrument en leren hoe de Regiometer te gebruiken.

Convenant Arbeidsmarkt en Onderwijsbeleid

Op de platformvergadering van 16 maart is positief advies uitgebracht aan de Provincie over de volgende projecten.  


1.       Partners in business, Samenwerkingsverband Onderwijs Bedrijfsleven 2007-2010          (SOB Haaglanden)
2.       Talenten vinden, binden en benutten SOB Westland
3.       SOB Oostland
4.       SOB Delft
5.       SOB Zoetermeer
6.       Regio Regisseur en Greenport Westland/ de Greenport en de Haagse Hogeschool
7.       TU Delft en Regio Regisseur/ RR 3D Samenwerken en Kennisdelen met het MKB
8.       Technotalent Mentorproject
9.       GreenportLab 4 students
10.    Kenniscentrum Wetenschap en Techniek
11.    Loopbaanmotor voor Techniek
12.    Bol op de werkvloer Transport/logistiek
13.    Cool Flying (Transport Safety Institute)

Voor de periode 2008-2011 is het arbeidsmarkt-onderwijsbeleid van de Provincie gebaseerd op de algemene doelstelling de Zuid-Hollandse economie te versterken, door gericht te investeren in vier beeldbepalende economische clusters, te weten: Life & Health Sciences, Water & Deltacluster, Transport & Logistiek en Greenports. 

Vertrouwen ondernemer krijgt flinke tik

"Het ondernemersvertrouwen voor 2009 is flink gedaald ten opzichte van vorig jaar. Dit heeft uiteraard alles te maken met de kredietcrisis en de daaruit voorgekomen verslechterde economische situatie. Toch is de ondernemer niet blijvend negatief gestemd, want de verwachting voor het jaar 2009 is alweer beter dan voor het laatste kwartaal van 2008." (Persbericht KvK Den Haag 16 dec 2008)

Dit blijkt uit gegevens op basis van COEN (Conjunctuurenquête Nederland, een uitgebreidere en verbeterde versie van de voormalige Erbo-enquête van de Kamer van Koophandel). COEN is een gezamenlijke conjunctuuronderzoek, per kwartaal, van VNO-NCW en MKB Nederland i.s.m. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Kamers van Koophandel en Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB). In het vierde kwartaal 2008 is COEN voor het eerst uitgevoerd.

Klik hier voor:
het landelijke COEN-rapport 4e kwartaal 2008
het COEN-rapport KvK Den Haag 4e kwartaal 2008
de bijbehorende uitsplitsing naar regio’s (volgens regio-indeling die KvK Den Haag hanteert)
het persbericht van de KvK Den Haag over het ondernemersvertrouwen 2009 (voor gebied KvK den Haag) op basis van COEN .