Ondertekening Convenant bestrijding Jeugdwerkloosheid

30 oktober tijdens de karavaan Jeugdwerkloosheid

Nieuwe_afbeelding

 

Wethouder Henk Kool tekende op 30 oktober, namens de regio Haaglanden, het Convenant Regionale aanpak voorkomen en bestrijden Jeugdwerkloosheid 2009-2011. Met de ondertekening zet de regio Haaglanden een belangrijke stap in de bestrijding van de regionale Jeugdwerkloosheid. Het Convenant, dat werd getekend met staatssecretaris Jetta Klijnsma van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, vormt een belangrijk onderdeel van het landelijk actieplan Jeugdwerkloosheid van het kabinet.

De economische crisis leidt volgens de prognoses tot een sterke groei van werkloosheid waar jongeren meer dan normaal mee te maken krijgen. De regio wil daarom jongeren structureel deel uit laten maken van de arbeidsmarkt in Haaglanden. De focus lig op het langer doorleren, het terug begeleiden naar school en het verkrijgen van relevante (werk)ervaring bij kwetsbare jongeren.

Op welke manier het komende jaar de jeugdwerkloosheid in de regio Haaglanden wordt aangepakt is te lezen in het regionaal actieplan Jeugdwerkloosheid. Dit actieplan is een onderdeel van het eerder genoemde convenant. Klik hier voor het Actieplan Jeugdwerkloosheid.

Als onderdeel van het regionaal actieplan Jeugdwerksloosheid heeft Colo de opdracht gekregen een cijfermatig beeld te schetsen van de jeugdwerkloosheid in de regio Haaglanden en aan te geven in welke sectoren de beschikbaarheid van leer- en arbeidsplaatsen voor jongeren tekort schiet en waar er overschotten zijn. Deze informatie is te vinden in de regionale Colo barometer. Klik hier voor de Colo barometer.

Werktop Regio Haaglanden: een mooie zonnige dag in september….

De zomer en de late rozen
Zijn zacht ontblaadrend uitgebloeid…

Dit is een citaat van het gedicht ‘Zonnige septembermorgen’ van Marsman waarmee minister Piet Hein Donner als eerste spreker op 21 september de volle zaal toesprak op de Werktop over regionale samenwerking op de arbeidsmarkt. Hij vergeleek hiermee de laatste dag van de zomer met het afscheid van Hannie van Leeuwen als voorzitter van het RPA Haaglanden. Om daar direct aan toe te voegen dat we, Hannie kennende, haar al lang voor de volgende zomer begint weer hebben teruggezien…

De Werktop was met recht een mooie nazomerse dag met een positieve, gemoedelijke sfeer en een warm afscheid. Een afwisselend programma onder leiding van dagvoorzitter Rob Kars, gelardeerd met sketches van cabaretier John van de Sande gaf naast de paneldiscussie en toespraken van onder meer Piet Hein Donner en wethouder Henk Kool ook gelegenheid tot netwerken of bijpraten in de pauze. En voor wie dat even niet wilde gaven enthousiaste medewerkers achter marktkraampjes in de lounge informatie over concrete samenwerkingsprojecten.

De algemene tendens in de volle zaal was optimisme over de arbeidsmarkt in de toekomst, maar er was ook een boodschap aan de verschillende partijen om in de tussentijd goed samen te werken, zodat er geen verloren generatie ontstaat.


Een compleet verslag van de Werktop treft u hier aan.

Een beeldverslag kunt u bekijken op deze fotopagina .

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Piet Hein Donner, markeerde in zijn toespraak het einde van de zomer ook met de komende stormen op de arbeidsmarkt en vroeg iedereen de handen uit de mouwen te steken. Donner riep op om de regionale netwerkstructuur van de arbeidsmarkt te versterken via de convenanten Bestrijding Jeugdwerkloosheid met Staatssecretaris Jetta Klijnsma. De betrokkenheid van werkgevers is te concretiseren via het aanbieden van stages, aldus Donner. De minister schiep onlangs de mogelijkheid om vaker flexcontracten aan te bieden. De regels voor deze contracten worden versoepeld. Het versterken van de arbeidsparticipatie, het verbeteren van het functioneren van de arbeidsmarkt en het verhogen van de inzetbaarheid van mensen blijven nu en in de toekomst onverminderd het kabinetsbeleid.

Voor de complete toespraak van Piet Hein Donner klik op deze link.

 

Toekenning projectsubsidies 2009

Feestelijke bijeenkomst bekendmaking A&O-subsidietranche 2009


Op donderdag 2 juli jl. heeft  gedeputeerde Asje van Dijk tijdens een feestelijke bijeenkomst bij de provincie Zuid-Holland bekend gemaakt welke projectaanvragen door de provincie positief beschikt zijn in het kader van de subsidieregeling Arbeidsmarkt en Onderwijs 2009.

De heer Van Dijk ging tijdens de bijeenkomst in gesprek met een aantal indieners van projecten. Voor de regio Haaglanden werden de projecten “Greenportlab 4 students” en “BOL op de werkvloer voor transport en logistiek” toegelicht door de projectleiders.De bijeenkomst werd afgesloten met een netwerkborrel, wat de projectaanvragers de mogelijkheid gaf om met elkaar in contact te komen, gegevens uit te wisselen en van elkaars kennis en ervaring te leren.

Haaglanden Werkt 2009. Cijfers en trends van de arbeidsmarkt

De nieuwe publicatie 'Haaglanden Werkt 2009. Cijfers en trends van de arbeidsmarkt' is uit. Haaglanden Werkt is een jaarlijkse uitgave van het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Haaglanden. Uit de publicatie blijkt dat de eerste gevolgen van de kredietcrisis ook in Haaglanden zichtbaar worden.

Net als voorgaande jaren zijn in Haaglanden Werkt 2009 de laatste arbeidsmarkt-ontwikkelingen terug te vinden onder de vertrouwde thema’s: Economie en bedrijfsleven, Bedrijven en werkgelegenheid, Werkzoekenden, Bevolking en beroepsbevolking, Sociale zekerheid en Onderwijs. De cijfers van Haaglanden worden vergeleken met de landelijke cijfers. Trends over verschillende jaren heen worden in beeld gebracht.

Nieuw dit jaar is de Kengetallenwaaier, een boekje met onder andere extra informatie op gemeentelijk niveau en over de sectoren.

Er is dit jaar gekozen voor een minder omvangrijke publicatie. Een belangrijke reden hiervoor is het feit dat sinds eind 2008 de Regiometer online is: www.regiometer.nl. Op deze website kunt u in aanvulling op de publicatie terecht voor de meest actuele onderwijs- en arbeidsmarktinformatie van verschillende leveranciers.

Meer informatie over de activiteiten van het RPA vindt u op onze site www.rpa-haaglanden.nl waar u ook de digitale versie van Haaglanden Werkt 2009 kunt vinden en van andere publicaties van RPA Haaglanden.

Eventuele vragen, opmerkingen en/of suggesties kunt u aan ons kenbaar maken per e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per telefoon via 070-312 5468.