Januari 28, 2011

Nieuwsflits Studiemiddag ‘Samen werken aan integrale dienstverlening'

Dienstverleningsconcepten in de regio DSC_1457kl
Op verzoek van de hoofden Sociale Zaken in de regio Haaglanden organiseerde het RPA op 28 januari een  studiemiddag over dienstverleningsconcepten in de regio. Gemeente Rijswijk stelde de 
raadszaal ter beschikking, Paul Mekking (hoofd Sociale Zaken gemeente Leidschendam-Voorburg) was dagvoorzitter. Uit de reacties van de deelnemers bleek dat de middag als inspirerend ervaren is en voor herhaling vatbaar.

 

 

 

Halen en brengen
Het programma van de studiemiddag was opgezet met een onderdeel  ‘halen’ en een onderdeel ‘brengen’. Vier inleiders hebben de genodigden allereerst bijgepraat over de laatste landelijke en regionale ontwikkelingen. Evert Jan Slootweg (procesmanager Divosa) besprak  de ontwikkelingen rond nieuwe regeling ‘Werken naar Vermogen’,  Theo de Bakker (districtsmanager UWV Werkbedrijf) lichtte de ontwikkelingen bij het UWV toe. Maria Croonen (directeur RPA) schetste de regionale arbeidsmarkt en Martin Andriessen (directeur werk en inkomen gemeente Den Haag) nam de deelnemers mee in een samenvattende schets van de dienstverleningsconcepten in de regio en een doorkijk naar 2014.
Daarna was het de beurt aan de deelnemers om input te leveren. Aan vijf thematafels vond in twee rondes verdieping plaats over actuele vraagstukken.

  • Welke prioriteiten stel je bij afnemend budget en hoe organiseer je dat? O.l.v. Martin Andriessen, directeur Werk en Inkomen, gemeente Den Haag
  • Re-integratie, verkenning van de bandbreedte: volledig zelf uitvoeren met eigen SW-bedrijf tot volledig inkopen op de markt. O.l.v. Katja van Laarhoven, hoofd Sociale Zaken, gemeente Westland
  • Slimmer organiseren met e-dienstverlening?  Wat kan digitaal en wat moet vis-à-vis? O.l.v. Theo de Bakker, districtsmanager UWV Werkbedrijf
  • Welke inzet en expertise willen gemeenten van het UWV bij afnemend budget en menskracht bij deze organisatie? O.l.v. Betty Talstra, hoofd afdeling Werk, Zorg en Inkomen, gemeente Zoetermeer
  • Werkgeversbenadering, wie doet wat in het contact met werkgevers? O.l.v. Maria Croonen, directeur RPA

 

DSC_1440kl    DSC_1451kl


Plenaire terugkoppeling en vervolg
De resultaten en suggesties van de thematafels zijn plenair gedeeld en medio februari besproken in het regionale Hoofdenoverleg. Besloten is voor alle teamleiders in de regio, voor de zomer, een inhoudelijk werkbezoek te organiseren bij de gemeente Westland / SW bedrijf Patijnenburg, waarbij kennisdeling centraal staat op nog vast te stellen thema’s.
De aanbevelingen vanuit de thematafels nemen de hoofden mee zodra (a) de contouren bekend zijn van de Wet Werken naar Vermogen en (b) er meer helderheid is over de toekomstige inzet van het UWV Werkbedrijf.
De suggestie om een LinkedIn groep op te zetten voor de deelnemers is gerealiseerd. Deze groep zal ontwikkelingen en aanbevelingen uitwisselen.

 

DSC_1495kl    DSC_1498kl


Bezoekers
Zo’n 60 belangstellenden hebben aan de studiemiddag deelgenomen. De uitnodiging was gericht aan de negen gemeenten in de regio: hoofden van de diensten Sociale Zaken, beleidsmedewerkers, teammanagers en  klantmanagers; het UWVWerkbedrijf: districtsmanager, teammanagers, accountmanagers en klantmanagers; en de vier SW-bedrijven in de regio:  hoofden en beleidsmedewerkers.
De gemeente Rijswijk bood afsluitend de gelegenheid om nog even met elkaar te netwerken, oude en nieuwe contacten in de regio kregen hier een extra impuls voor vervolg contact.

 

DSC_1501kl    DSC_1504kl

 

Lees meer:

De verslagen van de thematafels
De aanbevelingen naar het hoofdenoverleg