Januari 20, 2011

Netwerkbijeenkomst: optimale aansluiting arbeidsmarkt – onderwijs noodzakelijk!

De drie Zuid Hollandse Regionale Platforms Arbeidsmarktbeleid (RPA’s) Haaglanden, Rijn-Gouwe en Rijnmond en de Kennisalliantie organiseerden over dit thema een netwerkbijeenkomst in Corpus te Oegstgeest. Ook kwam de rol van de provincie aan de orde. Voortzetting van het Arbeidsmarkt-en Onderwijsbeleid na 2011 is niet zeker: na de provinciale verkiezingen zal een nieuw college van Gedeputeerde Staten hierover beslissen. Tijdens de paneldiscussie is hier verder op ingegaan.

 

 

DSC_6673    DSC_6653

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoekers en sprekers
Zo’n 120 belangstellenden waren aanwezig, waaronder (kandidaat) statenleden van de provincie Zuid-Holland, vertegenwoordigers vanuit het Zuid-Hollandse bedrijfsleven, onderwijs en overheid en de contactpersonen van lopende A&O-projecten. Dagvoorzitter was Maria Croonen, directeur van het RPA Haaglanden.  Naast belangstelling voor de activiteiten van de A&O-projecten door middel van een speeddate met het publiek vroegen sprekers én een panel aandacht voor het vraaggerichte Arbeidsmarkt-en Onderwijsbeleid.


Rapport Zuidvleugel: investeer in aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs om internationaal concurrerend te blijven
Hans Goossensen,  hoofd bureau Economische Zaken van de Provincie, was in zijn speech optimistisch over de groeimogelijkheden en de ambities van de Zuidvleugel. Hij benadrukte de verbetering van aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs als een van de aanbevelingen in het nieuwe adviesrapport van het bureau Roland Berger Strategy Consultants voor de Economische Agenda 2010-2020 voor de Zuidvleugel. Eind deze maand wordt dit rapport vastgesteld. Bedrijven noemen als het belangrijkste knelpunt: de aansluiting van opleidingen op de arbeidsmarkt. Er is sprake van een kwantitatief en kwalitatief tekort. Je kunt dus niet om arbeidsmarkt en onderwijs heen als je de internationaal concurrerende en stuwende clusters van Zuid-Holland verder wil versterken. Dat hebben we samen met de steden Den Haag en Rotterdam geconcludeerd en we zijn met elkaar in gesprek over de verdere aanpak.

Evaluatie: prioriteit voor positieve effecten
Directeur Douwe Grijpstra van Research voor Beleid ging in op de positieve effecten van een vraaggericht arbeidsmarktbeleid op grond van het evaluatierapport hierover. Research voor Beleid/EIM heeft vlak voor de zomer in opdracht van de provincie een evaluatie uitgevoerd naar het A&O-beleid.  Uit het onderzoek blijkt dat met een relatief beperkte inzet projecten worden gerealiseerd die voldoen aan een grote zuinigheid, een hoge efficiency van de bedrijfsvoering en een goede kosteneffectiviteit. De provincie is in een niche gedoken met haar ongebonden, innovatief en vraaggericht arbeidsmarktbeleid, waarin het andere stakeholders stimuleert hun (financiële) bijdrage te leveren. Het evaluatierapport ‘De draai gemaakt’ kunt u lezen door te klikken op deze link.


Paneldiscussie: zonder goede krachten geen goeie bedrijven!

Een sterke economie vraagt om goed opgeleide en gemotiveerde arbeidskrachten. Vijf van de zes panelleden onderschrijven dat het A&O beleid van de provincie de aansluiting arbeidsmarkt-onderwijs verbetert en roepen de provincie op ook in de toekomst een rol te blijven spelen op dit vlak.  In het panel waren vertegenwoordigd: Ben Schuttenbeld, directeur Regiostimulering Kamer van Koophandel Den Haag;   Liesbeth Spies, lijsttrekker voor het CDA en Tiemen Brill, Statenlid VVD met als gespreksleider Alice Standhart, directeur RPA Rijn-Gouwe. De projecten zorgen voor aanbod op de arbeidsmarkt passend bij de vraag van werkgevers en pakken het imagoprobleem van bijvoorbeeld de glastuinbouw en de techniek aan. ‘Zonder goede krachten geen goeie bedrijven!’,  zo werd de paneldiscussie aangevuld vanuit de zaal. Ook Liesbeth Spies drong erop aan het kind vooral niet met het badwater weg te gooien.  Tiemen Brill had  een andere mening: hij was het eens met de stelling dat een sterke economie om goed opgeleide en gemotiveerde arbeidskrachten vraagt, maar de Provincie heeft al veel taken en het oplossen van een tekort aan gekwalificeerde krachten is een vraagstuk voor de markt. Rob van Engelenburg benadrukte juist dat het A&O beleid zonder sturende rol van de Provincie niet verder komt: 26 gemeenten hebben geen structuur voor een gezamenlijke projectorganisatie. Edo Haan gaf aan dat gemeenten en Provincie elkaar aanvullen en dat de noodzaak van bedrijfsgericht opleiden overeind staat.
Roelof Eleveld, directeur School of Economics van Inholland Rotterdam; Edo Haan, wethouder Werk en Inkomen in Zoetermeer; Rob van Engelenburg, regio secretaris Koninklijke MetaalUnie;

DSC_6726


Smeergeld 4 x over de kop

‘Smeergeld 4 x over de kop’ , zo typeerde Asje van Dijk het effect van het Arbeidsmarkt & Onderwijsbeleid van de Provincie bij de uitreiking van de subsidiecheques aan de nieuwe projecten.

En: ‘de prijs is wat je betaalt, maar de waarde is wat je krijgt’. Tegenover elke euro die de provincie investeert staat een bijdrage van bedrijfsleven en onderwijsinstellingen van bijna 3 euro: dat is bijna 4 x over de kop. Tot nu toe zijn bijna 50 projecten gerealiseerd. Verder zei Van Dijk over de samenwerking met de RPA’s en de Kennisalliantie op het vlak van A&O: ‘de samenwerking met de RPA’s en de Kennisalliantie is als een paar wandelschoenen. Hoe langer je erop loopt, hoe beter ze gaan zitten. De structuur is er, een nieuwe opbouwen kost jaren, dus gooi deze niet zomaar weg.’DSC_6699

 

 

Gedeputeerde Asje van Dijk reikte namens de Provincie subsidiecheques uit van totaal ruim € 920.000 aan de tien nieuwe projecten in 2011. Na de feestelijke uitreiking waarbij binnen elk RPA-gebied (Rijnmond, Haaglanden en Rijn-Gouwe) een gelukkige projectaanvrager kort zijn of haar project toelichtte, bedankte Asje van Dijk de projectinitiators hartelijk voor het vertrouwen, het initiatief en de uitvoering van de projecten. Voor meer info over de gehonoreerde projecten, kunt u hier doorklikken naar het persbericht van de provincie.


De presentatiesheets van de sprekers kunt u inzien door te klikken op deze link.

 

Klik hier voor een foto impressie.