September 12, 2010

Eerste regionale Nieuwsbrief actieplan Jeugdwerkloosheid verschijnt!Nieuwsbrief_2010-09_voorblad


De regio Haaglanden presenteert de eerste regionale Nieuwsbrief actieplan Jeugdwerkloosheid Haaglanden. Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de negen Haaglanden gemeenten en het UWV WERKbedrijf in het kader van het regionaal actieplan bestrijding Jeugdwerkloosheid.

De nieuwsbrief geeft een beeld van de regionale activiteiten die in het afgelopen jaar in gang zijn gezet om jongeren goed voorbereid de arbeidsmarkt te laten betreden. Dit is noodzakelijk omdat jongeren zonder startkwalificatie vaak buiten de boot vallen. Gemeenten, het UWV WERKbedrijf, de Kamer van Koophandel, onderwijsinstellingen, werkgevers- en werknemersorganisaties in Haaglanden geven de jongeren gezamenlijk een kans door bijvoorbeeld jongeren de kans te geven op werkervaring of door hen te begeleiden naar een startkwalificatie.

Deze eerste nieuwsbrief beschrijft een deel van alle activiteiten die in het kader van het actieplan in gang zijn gezet. In de volgende nieuwsbrief die eind 2010 zal verschijnen brengen we nog meer activiteiten en ontwikkelingen onder de aandacht.