Maart 8, 2010

RWI presenteert de Werkwijzer Scholing

Beroepen en taken van werknemers veranderen sneller dan vroeger. Door het volgen van scholing kunnen werknemers meegroeien met die ontwikkelingen. In de praktijk blijkt het echter niet eenvoudig om scholing op een zinvolle manier in te vullen. Daarom heeft de Raad voor Werk en Inkomen een Werkwijzer Scholing ontwikkeld.

Deze Werkwijzer is bedoeld voor iedereen die aan de slag wil met scholing en daar nog niet zoveel ervaring mee heeft: werkgevers, werknemers, het medezeggenschapsorgaan, de personeelsfunctionaris of de leidinggevende.

Meer informatie en de Werkwijzer zelf zijn te vinden op: www.rwi.nl/tijdvoorscholing