Februari 2, 2010

Kamer van Koophandel Den Haag: De ontwikkeling bij het Haagse bedrijfsleven is positief te noemen.

De Kamer van Koophandel Den Haag publiceert de COEN enquête 4e kwartaal 2009 met als belangrijke conclusie: De ontwikkeling bij het Haagse bedrijfsleven is positief te noemen.

Circa 54% van de ondernemingen uit het Haagse bedrijfsleven vindt dat het economische klimaat gelijk is gebleven. Nog maar 31%, voorheen 46%, van de ondernemingen constateert over het 3e kwartaal van 2009 een verslechtering van het algemene economische klimaat. Omdat de economische terugval minder is dan verwacht, is er sprake van iets meer positief gestemde ondernemers. Het algemene beeld dat uit de meting van COEN in het 4e kwartaal van 2009 naar voren komt is dat van een minder diepe crisis, hetgeen zich uit in positieve verwachtingen.

Lees de volledige tekst op: COEN enquête gebied Kamer van Koophandel Den Haag.