Februari 4, 2010

Nieuwe arbeidsmarktinformatie over ontwikkeling werkloosheid en niet-werkende werkzoekenden regio Haaglanden

Op basis van recente cijfers van het CBS en UWV-WERKbedrijf heeft het RPA Haaglanden een samenvatting gemaakt van de ontwikkeling van de werkloosheid en niet-werkende werkzoekenden. Ondanks dat de ontwikkelingen zorgelijk zijn, zijn er voor de regio Haaglanden lichtpuntjes te zien.
 
Het aantal werklozen blijft toenemen. Op dit moment is landelijk 5,2% van de beroepsbevolking werkloos t.o.v. 3,6% een jaar geleden. Ook het aantal niet-werkende werkzoekenden blijft toenemen. De procentuele stijging per maand in 2009 loopt op ten opzicht van 2008. De toename in de regio Haaglanden in de periode november 2008 november 2009 ligt met 21% een procentpunt lager dan landelijke toename (22%). Procentuele toename in de leeftijdsgroep 15-27 jaar in de regio Haaglanden ligt met 54% vijf procentpunt lager dan het landelijke getal van 59%.

Een nadere uitleg en toelichting is te vinden in: Ontwikkeling werkloosheid / nww regio Haaglanden januari 2010.